Prywatne urządzenia pracowników zmieniają oblicze IT

Konsumeryzacja technologii w miejscu pracy zmienia istotnie rolę działu IT. Pracownicy przynoszą własne urządzenia i korzystają z wybranych przez siebie aplikacji dostępnych w chmurach obliczeniowych, a CIO musza starać się zapewnić bezpieczeństwo informatyczne w firmie.

Nick McQuire, dyrektor ds. badań w IDC stwierdził podczas konferencji "Konsumeryzacja IT", że "nowy mobilny świat zmienia filozofię IT. Nie można już mówić o ścisłej kontroli".

Wiele firm stara się, aby pewne urządzenia i systemy wykorzystywane na własną rękę przez pracowników były dozwolone w pracy, ale pozostawały pod centralną kontrolą. Trzeba znaleźć równowagę w tej kwestii - działy IT nie chcą całkowicie zamykać systemów, ale potrzebują odpowiednich zabezpieczeń, zgodnych z polityką bezpieczeństwa organizacji.

Według szacunków IDC, mniej niż jedna piąta firm posiada oprogramowanie i umiejętności potrzebne do zarządzania osobistymi urządzeniami pracowników. Ok. 41% martwi się o koszty, a 37% o zarządzanie. IDC przewiduje, że w tym roku na smartfony i tablety zostanie zainstalowanych 1,3 mln aplikacji, zaś na pecety - 75 tys. Także sprzedaż smartfonów i tabletów przewyższy sprzedaż komputerów osobistych i to o 120 milionów.

Zdaniem Nicka McQuire, firmy powinny się przygotować na zmianę w aplikacjach, która zajdzie w ciągu roku, jest to szybsze tempo niż znane dotychczas, gdy cykl planowania wynosił trzy do pięciu lat.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy