Prognozy dla IT na najbliższe lata

Gartner przedstawia przewidywania na najbliższe lata dla organizacji i końcowych użytkowników IT. Najważniejszymi wyzwaniami dla IT w planowaniu długofalowej strategii jest kontrola kosztów, ocena możliwości wzrostu i oszacowanie ryzyka. Wszystkie strony oczekują większej przejrzystości i lepszego wpisywania się IT w potrzeby biznesowe.

Dokument "Gartner Predicts 2011 Special Report" wyróżnia kilkanaście najważniejszych przewidywań na nadchodzące lata:

1. Do 2015 roku krytyczna infrastruktura krajów z grupy G20 będzie zakłócona i uszkodzona przez internetowy sabotaż.

2. Do 2015 roku nowe przychody generowane rocznie przez IT będą determinowały wynagrodzenie większości nowych globalnych CIO.

3. Do 2015 roku biznes wykorzystujący zaawansowane technologie zwiększy wydatki na IT o 60%.

4. Do 2015 roku narzędzia i automatyzacja wyeliminują 25% roboczogodzin związanych z usługami IT.

5. Do 2015 roku większość zewnętrznych ocen wartości i perspektyw przedsiębiorstwa będzie zawierać odrębne analizy aktywów i możliwości IT.

6. Do 2015 roku 80% przedsiębiorstw korzystających z zewnętrznych chmur obliczeniowych, będzie wymagała niezależnej certyfikacji, która zapewni, że dostawcy mogą przechowywać i dane.

7. Do 2015 roku 20% największych globalnych firm spoza sektora IT będzie dostawcami usług w modelu cloud computingu.

8. Do 2015 roku firmy będą generowały 50% sprzedaży internetowej poprzez obecność w mediach społecznościowych i aplikacje mobilne.

9. Do 2014 roku 90% organizacji będzie wspierało korporacyjne aplikacje na urządzeniach prywatnych pracowników.

10. Do 2013 roku 80% firm będzie wspierało używanie tabletów przez pracowników.

11. Do 2015 roku 10% Twoich "przyjaciół" online nie będzie ludźmi.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy