Prognozy dla IT na najbliższe lata

Gartner przedstawia przewidywania na najbliższe lata dla organizacji i końcowych użytkowników IT. Najważniejszymi wyzwaniami dla IT w planowaniu długofalowej strategii jest kontrola kosztów, ocena możliwości wzrostu i oszacowanie ryzyka. Wszystkie strony oczekują większej przejrzystości i lepszego wpisywania się IT w potrzeby biznesowe.

Dokument "Gartner Predicts 2011 Special Report" wyróżnia kilkanaście najważniejszych przewidywań na nadchodzące lata:

1. Do 2015 roku krytyczna infrastruktura krajów z grupy G20 będzie zakłócona i uszkodzona przez internetowy sabotaż.

Zobacz również:

2. Do 2015 roku nowe przychody generowane rocznie przez IT będą determinowały wynagrodzenie większości nowych globalnych CIO.

3. Do 2015 roku biznes wykorzystujący zaawansowane technologie zwiększy wydatki na IT o 60%.

4. Do 2015 roku narzędzia i automatyzacja wyeliminują 25% roboczogodzin związanych z usługami IT.

5. Do 2015 roku większość zewnętrznych ocen wartości i perspektyw przedsiębiorstwa będzie zawierać odrębne analizy aktywów i możliwości IT.

6. Do 2015 roku 80% przedsiębiorstw korzystających z zewnętrznych chmur obliczeniowych, będzie wymagała niezależnej certyfikacji, która zapewni, że dostawcy mogą przechowywać i dane.

7. Do 2015 roku 20% największych globalnych firm spoza sektora IT będzie dostawcami usług w modelu cloud computingu.

8. Do 2015 roku firmy będą generowały 50% sprzedaży internetowej poprzez obecność w mediach społecznościowych i aplikacje mobilne.

9. Do 2014 roku 90% organizacji będzie wspierało korporacyjne aplikacje na urządzeniach prywatnych pracowników.

10. Do 2013 roku 80% firm będzie wspierało używanie tabletów przez pracowników.

11. Do 2015 roku 10% Twoich "przyjaciół" online nie będzie ludźmi.