Prawdziwa miara znaczenia IT

Trzy lata temu Organika SA podjęła walkę o uzyskanie czołowej pozycji rynkowej w swojej branży. Środkiem do celu miało być objęcie wspólnym systemem informatycznym i informacyjnym wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstw w Grupie.

Prawdziwa miara znaczenia IT
Prawdziwa miara znaczenia IT

Każda zmiana w organizacji napotyka na opór. Nawet małe kroki rodzą niekiedy niepewność, dlatego warto zdecydować się od razu na duży skok. Może on na początku wywołać wstrząs w organizacji, jednak w konsekwencji zaowocuje pozycją rynkowego lidera.

Radykalna zmiana założeń

Zakłady Chemiczne Organika zdecydowały się na takie radykalne zmiany modelu zarządzania biznesem w 2011 roku. Postanowiono wdrożyć system informacyjny (ERP, obiegi dokumentów, mHR, MWS) obejmujący zasięgiem wszystkie procesy gospodarcze ośmiu firm grupy kapitałowej Organika. Zadanie to zostało powierzone Rafałowi Majce. W Organice rozpoczęły się prace nad unifikacją procesów biznesowych we wszystkich dziedzinach działalności. Przyjęto założenie, że każdy element procesu biznesowego będący nośnikiem informacji powinien mieć swoje odzwierciedlenie w modelu informatycznym. Każdy przekaz informacji, dotychczas realizowany często telefonicznie, via dokument papierowy lub e-mail, stał się częścią elektronicznego procesu biznesowego. Nałożenie systemu obiegu dokumentów na klasyczne rozwiązania ERP miało doprowadzić do ulepszenia procesów, zunifikowania ich, dając możliwość stosowania analiz wspólnych na wszystkich poziomach agregacji i dekompozycji zgromadzonych danych. Wdrożenie miało przynieść uporządkowanie działań biznesowych procedurami systemowymi. Tak, aby możliwe było wprowadzanie zmian organizacyjnych poprzez zmianę wprowadzaną w systemie rejestracji i przetwarzania informacji. "To podejście odwrotne do zmiany klasycznej, kiedy zmiana w organizacji pociąga za sobą zmianę w systemie informatycznym. Założeniem staje się poprawność procesu biznesowego w systemie. Wprowadzenie zmiany w systemie jest sygnałem do zmiany organizacji pracy" - tłumaczy Rafał Majka. Skala wdrożenia była imponująca, Organika zyskała system klasy ERP BPSC Impuls 5 obejmujący moduły BI, BU, FI, ST, Intrastat, DY, GM, Laboratorium,Transport, MRP, Harmonogramowanie, KP, mHR, EDI, MWS, Obiegi dokumentów i procedur obsługi klienta.

Zmiana zaczyna się od ludzi

Przeprowadzenie organizacji z obiegu informacji telefoniczno-papierowej do organizacji informacyjnej nie było łatwym zadaniem. Rafał Majka spędził długie godziny na rozmowach z pracownikami firmy, kreśląc im wizje rozwoju organizacji poprzez wykorzystanie technologii. "Oczywiście, napotykałem opór, ale nie złościłem się na nikogo, kto narzekał na system, tylko starałem się, i dalej się staram, na spotkaniach punktować korzyści płynące z wdrożenia. Myślę, że wskutek takiego merytorycznego podejścia do tematu tylko wyjątkowe jednostki nie są w stanie się tej ideologii poddać" - uśmiecha się Rafał Majka. "Zawsze przy dużej zmianie będą liderzy i ci, którzy nie wsiądą do tego pociągu. Przy odpowiedniej metodyce pokazywania zysku i korzyści w przyszłości ludzie zaczynają tym żyć. Udało mi się stworzyć zespół, który żył wdrożeniem i dzięki temu osiągnęliśmy sukces" - tłumaczy.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy