Pracownicy doceniają liderów

Jak wynika z badania Najlepsi Pracodawcy 2011, przeprowadzonego przez firmę Aon Hewitt, w regionie Europy Środkowo - Wschodniej pracownicy doceniają przede wszystkim wysoką jakość przywództwa w swoich firmach.

W firmach uznanych za najlepszych pracodawców w regionie Europy Środkowo Wschodniej jedną z charakterystycznych cech jest wysoki poziom zaangażowania pracowników (78% przy średniej dla wszystkich firm z regionu 55%) oraz wysoka ocena liderów i ich umiejętności przywódczych. Aż 75% pracowników z firm należących do grona najlepszych pracodawców uważa, że menedżerowie najwyższego szczebla są efektywni (vs. średnio 53%), otwarci w komunikacji (68% vs. 46%), potrafią godzić potrzeby firmy i pracowników (67% vs. 43%), traktują pracowników jako najbardziej wartościowe aktywa w organizacji (66% vs. 41%).

"Patrząc na to, jak kształtuje się poziom czynników zaangażowania w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, widać że niektóre z nich, jak np. benefity, poczucie satysfakcji z pracy czy ocena procedur różnią się znacznie w zależności od specyfiki danego kraju. Na inne, jak np. ocena najwyższej kadry zarządzającej czy kierowników liniowych, różnice kulturowe nie mają większego wpływu. Co ciekawe, generalnie, kluczową rolę w budowaniu zaangażowania pracowników, odgrywa jakość przywództwa. Widać też pewne kulturowe zależności w podejściu pracowników do oceny swoich pracodawców, przy czym Polacy wykazują się największym poziomem krytycyzmu" - komentuje Magdalena Warzybok, Menedżer Badania Najlepsi Pracodawcy w Europie Środkowej i Wschodniej.

Analizie poddano 479 organizacji w: Austrii, Bułgarii, Czechach, na Węgrzech i Słowacji, w Polsce, Turcji oraz na Ukrainie.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy