Pożegnanie z vendor-lock

Model współpracy departamentów biznesowych z IT oraz firm z dostawcami IT stale się zmienia w celu podnoszenia efektywności biznesu. Software Factory to dobry przykład takiego podejścia.

Typowym zachowaniem dostawców IT w Polsce jest budowanie sytuacji vendor-lock poprzez przyjęcie roli technologicznej „czarnej skrzynki” klienta. Firmy zlecające wykonywanie poważnych projektów informatycznych bardzo często nie tworzą wiedzy w swoim zespole, godząc się na pełne uzależnienie od dostawców usług informatycznych. Uzależnienie klienta od dostawców IT ma wpływ na wzrost kosztów rozwoju i utrzymania systemów IT, jak również na architekturę IT, która może nie spełniać celów firmy, a jedynie uwzględniać czynniki kosztowe.

Taka sytuacja wynika z popularnego w Polsce podejścia do współpracy pomiędzy firmami, które nie działają na zasadach partnerstwa. W zależności od siły negocjacyjnej albo klient wymusza na dostawcy zastosowanie nierynkowych cen, albo dostawca stara się uzależnić klienta, aby w długim okresie móc zwiększyć swoje wynagrodzenie. „Instytucje finansowe, a szczególnie banki, poddane są dzisiaj olbrzymiej presji konkurencji. Obszarem, w którym konkurencja coraz bardziej się koncentruje, są nowe technologie. Ta presja przekłada się  na działy IT, i to podwójnie: z jednej strony jest oczekiwanie, że działy IT dzięki automatyzacji zredukują koszty działania organizacji, z drugiej strony wdrażając nowe rozwiązania, umożliwią zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dobrze zorganizowana współpraca między działem IT a biznesem jest kluczowa dla szybkich i skutecznych wdrożeń. Metodyki Agile wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom, skracają czas budowania rozwiązań, zapewniają spełnienie oczekiwań biznesu i wspierają współpracę” – komentuje Mariusz Bondarczuk, CIO Banku BPH SA.

Ucieczka z pułapki

Dojrzałe rynki działają na zasadzie dwubiegunowych korzyści dla klienta i dostawcy. Przy takim podejściu obie firmy czerpią korzyści ze współpracy. Jako partnerzy, organizacje mogą koncentrować się na biznesowym sukcesie przedsięwzięcia, nad którym pracują. Klient pracuje z danym dostawcą usług dlatego, że chce, a nie dlatego, że musi.

Mariusz Bondarczuk, CIO Banku BPH SA

Mariusz Bondarczuk, CIO Banku BPH SA

Różnice w podejściu dobrze ilustrują niedawne wydarzenia na rodzimym rynku. W dwóch towarzystwach ubezpieczeniowych działających w Polsce wdrożono system polisowy i system zarządzania dokumentami (DMS). W pierwszym przypadku wspólny zespół klienta i dostawcy sprawnie rozwiązywał bieżące problemy. W efekcie zakończył wdrożenie w wyjątkowo krótkim czasie. W drugim przypadku po napotkaniu problemów przy wdrożeniu rozpoczął się okres szukania winnego i negocjacji zasad naprawy. W efekcie wdrożenie DMS opóźniło również wdrożenie systemu core, który był gotowy na czas.

Jak pracować wspólnie z biznesem i dostawcą?

Podejście Software Factory wspiera partnerski model działania, wprowadza transparentność w monitorowaniu efektywności prac oraz jakości kodu wytwarzanego oprogramowania. Software Factory zakłada dostęp do kodów źródłowych dla klienta i dostawcy, raportowanie postępów, efektywności (velocity) i jakości prac per programista i per zespół. Dzięki temu klient ma pełną informację o działaniu projektu oraz dostęp do powstającego produktu. Zespół może na bieżąco poznawać budowany system, co w dalszym etapie skróci czas przystosowania się do zmian. Ciągła integracja (Continuous Integration) zapewnia klientowi dostęp do aktualnie działającej wersji oprogramowania, która jest produktem każdego etapu projektu.

Narzędzia Software Factory wspierają najbardziej dojrzałe technologie: Java, .NET czy PL/SQL. Nieliczne firmy mają Software Factory nowszych technologii: Oracle ADF czy JavaScript, CCS3 i HTML5 – szczególnie popularnych ostatnio do budowy aplikacji webowych działających na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych (tzw. RWD

– Responsive Web Design).


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy