Potentaci polskiego rynku

Jako pierwszy w 1993 roku wyodrębnił usługę private banking najstarszy bank w Polsce - Bank Handlowy w Warszawie SA. Z udogodnień i preferencji w korzystaniu z usług korzystali również inwestorzy Centrum Operacji Kapitałowych, oddziału banku świadczącego usługi maklerskie i zarządzanie aktywami.

Jako pierwszy w 1993 roku wyodrębnił usługę private banking najstarszy bank w Polsce - Bank Handlowy w Warszawie SA. Z udogodnień i preferencji w korzystaniu z usług korzystali również inwestorzy Centrum Operacji Kapitałowych, oddziału banku świadczącego usługi maklerskie i zarządzanie aktywami.

Obecnie Bank Handlowy wchodzi w skład Citigroup, potentata bankowości prywatnej na świecie. Pozwala mu to korzystać z najlepszych i sprawdzonych wzorców. Dodatkową korzyścią jest dostęp do pełnej palety produktów finansowych znajdujących się na rynkach światowych. W Polsce synonimem tego banku są karty kredytowe, w tym złote, wydawane klientom posiadającym odpowiednio wysoki stan posiadania na koncie oraz wysokie dochody.

Zobacz również:

Parada Pionierów

Kolejnym bankiem podejmującym się świadczenia usług skierowanych do najzamożniejszych klientów był BRE Bank. Wprowadzenie bankowości prywatnej w 1995 r. było konsekwencją realizowanej przez ten bank specjalistycznej obsługi przedsiębiorstw, opierającej się na stałych kontaktach pracowników banku z szefami firm. Obecnie BRE Bank oferuje usługi private banking osobom o wysokim statusie finansowym lub społecznym.

W standardzie oferty private banking BRE Banku proponowane są klasyczne produkty bankowe. Natomiast rzeczywista wartość dodana dla klienta jest generowana przy pomaganiu mu w inwestowaniu pieniędzy w instrumenty finansowe.

"Proponujemy tzw. otwartą architekturę produktową" - mówi Daniel Ścigała, dyrektor Departamentu Private Banking BRE Banku. "Wyróżniamy się na rynku tym, że udostępniamy klientom nie tylko produkty Grupy BRE Banku, ale także innych dostawców zewnętrznych. Współpracujemy z wieloma renomowanymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Wychodzimy bowiem z założenia, że nasi klienci powinni mieć dostęp do wszystkich najlepszych produktów i rozwiązań inwestycyjnych oferowanych na rynku, nie tylko polskim".

Obecnie banki oferują swym najzamożniejszym klientom coś więcej niż sprzedaż produktów finansowych. "Nie ograniczamy się jedynie do sprzedaży produktów. W kontaktach z klientami wychodzimy od identyfikacji potrzeb, aby pomóc klientowi wybrać z listy kilkuset produktów takie, które odpowiadają jego oczekiwaniom i profilowi ryzyka. Filozofia otwartej architektury produktowej i same produkty są więc tylko środkami do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczenie klientowi właściwego rozwiązania inwestycyjnego, dopasowanego do jego indywidualnych preferencji i profilu ryzyka" - wyjaśnia Ścigała.

Jako trzeci w 1997 r. wszedł na rynek private banking bank Pekao SA. Obecnie oferta Pekao SA obejmuje szereg kategorii usług, takich jak zarządzanie kapitałem, co oznacza inwestycje w instrumenty finansowe oraz różne formy lokat terminowych. Bank finansuje również potrzeby swych klientów, oferując atrakcyjne kredyty, pożyczkę na Eurokoncie czy wydając karty płatnicze i kredytowe z wysokimi limitami. Osoby posiadające takie karty mogą korzystać z usług partnerów banku na warunkach preferencyjnych. Pakiet private banking to komplet usług obejmujących prowadzenie prestiżowego konta, korzystanie z usług indywidualnego doradcy, wysoki limit pożyczki, pakiet dodatkowy polegający na udzielaniu pomocy w różnych sytuacjach życiowych w domu i podróży.

Zamożni klienci Pekao SA mogą również korzystać na zasadach preferencyjnych z usług świadczonych przez firmy partnerskie w zakresie: doradztwa prawnego i podatkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i obrocie dziełami sztuki.

Złoto i platyna

Obecny potentat na rynku polskiej bankowości prywatnej Bank BPH SA opracował program obsługi Private Banking & Investment (tzw. Platinum). W grupie klientów mogą znaleźć się również osoby z mniejszymi aktywami, będące kluczowymi menedżerami firm obsługiwanych przez bank. Oferta private banking obejmuje pełną paletę produktów depozytowych. Należy tu wskazać na lokaty dwuwalutowe i inne negocjowane, fundusze inwestycyjne różnych towarzystw, w tym fundusze zamknięte BPH o gwarantowanym kapitale, stosujące strategię Constant Portolio Performance Insurance. Ponadto bank BPH SA posiada ofertę produktów strukturyzowanych, zarządzanie aktywami, usługi maklerskie, commercial papers, obligacje i bony skarbowe, instrumenty pochodne na rynku walut i stóp procentowych a także usługi off-shore w kooperacji z UniCredit (Suisse) Bank. W ofercie nie zabrakło prestiżowych kart kredytowych (MC World Signia i Platinum). Z badań marketingowych "Inwestor indywidualny", realizowanych systematycznie co roku od 1995 r. przez firmę BPS Consultants Poland Ltd., PKO Bank Polski ma najwyższą pozycję wśród banków obsługujących zamożnych klientów w naszym kraju. Co więcej, pozycja Banku w ciągu ostatnich 3 lat umocniła się. Bank, który kojarzy się z ukierunkowaniem na klientów detalicznych, prowadzi również w sektorze private banking.

"W ramach oferty kierowanej do klientów bankowości prywatnej oferujemy: Program Bankowości Osobistej AURUM, w ramach którego bank oferuje ZŁOTE KONTO, oraz Program Bankowości Prywatnej PLATINIUM, w ramach którego funkcjonuje rachunek PLATINIUM. Osobom, które korzystają z Programu PLATINIUM i dysponują aktywami o wartości minimum jednego miliona złotych proponujemy doradztwo finansowe" - mówi Marek Kłuciński, rzecznika prasowego PKO BP. To dopiero początek listy.

Klienci private banking otrzymują najkorzystniejsze w Banku PKO BP stawki prowizji, oprocentowania depozytów, kredytów znajdujących się w ofercie banku, łatwiejszy, szybszy dostęp do produktów depozytowych i kredytowych, złagodzone warunki przedkładania dokumentów, a także możliwość konstruowania oferty banku zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta - produkty szyte na miarę. Specjalistyczne usługi rynku pieniężno-walutowego i kapitałowego w ramach PKO BP i Grupy Kapitałowej Banku, specjalne produkty finansowe, dostęp do ekskluzywnych kart bankowych, takie jak karta kredytowa PKO VISA INFINITE, karta kredytowa PKO MasterCard PLATINUM czy karta DINERS CLUB, specjalne programy lojalnościowe - prestiżowe usługi niefinansowe świadczone przez zewnętrznych partnerów współpracujących z PKO BP na preferencyjnych warunkach (np. wina, biżuteria, turystyka, kosmetyka, odzież, kliniki medyczne, gabinety kosmetyczne) dopełniają oferty banku, kojarzonego jako zorientowany na detalistów.

Kosmopolityczna perspektywa

Przyjrzyjmy się, co wniósł z Frankfurtu nad Menem na nasz rynek światowy gigant finansowy Deutsche Bank. Jak mówi Leszek Niemycki, wiceprezes Deutsche Bank PBC SA w Polsce, klienci korzystający z lokalnej oferty dostępnej w Deutsche Bank PBC SA mają do wyboru wiele rozwiązań inwestycyjnych. Przede wszystkim ponad 160 funduszy ośmiu polskich i trzech zagranicznych partnerów, w tym z najbardziej cenionych towarzystw - Black Rock Merrill Lynch Investment Managers, Franklin Templeton Investment Funds oraz Superfund.

Mówiąc o globalnym charakterze działalności Deutsche Bank, można spodziewać się, że klienci mają dostęp do każdego produktu finansowego. "Globalny charakter naszego banku pozwala polskim klientom także na korzystanie z bardzo wielu rozwiązań dostępnych w ramach Grupy Deutsche Bank na całym świecie. Interesującym rozwiązaniem dla najbardziej zamożnych inwestorów są produkty strukturyzowane, w tym możliwość alokacji środków w wybrane przez siebie indeksy światowe w ramach private placement" - wyjaśnia wiceprezes Deutsche Bank PBC SA w Polsce.

Warunki dla zamożnych klientów indywidualnych ustalane są na zasadach indywidualnych.

Czy jednak usługi private banking oraz wealth management to domena tylko dużych podmiotów finansowych z wieloletnią tradycją? Okazuje się, że nie. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest powstały w 2006 r. Noble Bank, wchodzący w skład Getin Holdingu, należącego do drugiego z polskich miliarderów, Leszka Czarneckiego. W ciągu niespełna 12 miesięcy otworzył 5 oddziałów w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu. W 2007 r. planowane jest uruchomienie kolejnych placówek.