Potentaci polskiego rynku

Jako pierwszy w 1993 roku wyodrębnił usługę private banking najstarszy bank w Polsce - Bank Handlowy w Warszawie SA. Z udogodnień i preferencji w korzystaniu z usług korzystali również inwestorzy Centrum Operacji Kapitałowych, oddziału banku świadczącego usługi maklerskie i zarządzanie aktywami.

Jako pierwszy w 1993 roku wyodrębnił usługę private banking najstarszy bank w Polsce - Bank Handlowy w Warszawie SA. Z udogodnień i preferencji w korzystaniu z usług korzystali również inwestorzy Centrum Operacji Kapitałowych, oddziału banku świadczącego usługi maklerskie i zarządzanie aktywami.

Obecnie Bank Handlowy wchodzi w skład Citigroup, potentata bankowości prywatnej na świecie. Pozwala mu to korzystać z najlepszych i sprawdzonych wzorców. Dodatkową korzyścią jest dostęp do pełnej palety produktów finansowych znajdujących się na rynkach światowych. W Polsce synonimem tego banku są karty kredytowe, w tym złote, wydawane klientom posiadającym odpowiednio wysoki stan posiadania na koncie oraz wysokie dochody.

Parada Pionierów

Kolejnym bankiem podejmującym się świadczenia usług skierowanych do najzamożniejszych klientów był BRE Bank. Wprowadzenie bankowości prywatnej w 1995 r. było konsekwencją realizowanej przez ten bank specjalistycznej obsługi przedsiębiorstw, opierającej się na stałych kontaktach pracowników banku z szefami firm. Obecnie BRE Bank oferuje usługi private banking osobom o wysokim statusie finansowym lub społecznym.

W standardzie oferty private banking BRE Banku proponowane są klasyczne produkty bankowe. Natomiast rzeczywista wartość dodana dla klienta jest generowana przy pomaganiu mu w inwestowaniu pieniędzy w instrumenty finansowe.

"Proponujemy tzw. otwartą architekturę produktową" - mówi Daniel Ścigała, dyrektor Departamentu Private Banking BRE Banku. "Wyróżniamy się na rynku tym, że udostępniamy klientom nie tylko produkty Grupy BRE Banku, ale także innych dostawców zewnętrznych. Współpracujemy z wieloma renomowanymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Wychodzimy bowiem z założenia, że nasi klienci powinni mieć dostęp do wszystkich najlepszych produktów i rozwiązań inwestycyjnych oferowanych na rynku, nie tylko polskim".

Obecnie banki oferują swym najzamożniejszym klientom coś więcej niż sprzedaż produktów finansowych. "Nie ograniczamy się jedynie do sprzedaży produktów. W kontaktach z klientami wychodzimy od identyfikacji potrzeb, aby pomóc klientowi wybrać z listy kilkuset produktów takie, które odpowiadają jego oczekiwaniom i profilowi ryzyka. Filozofia otwartej architektury produktowej i same produkty są więc tylko środkami do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczenie klientowi właściwego rozwiązania inwestycyjnego, dopasowanego do jego indywidualnych preferencji i profilu ryzyka" - wyjaśnia Ścigała.

Jako trzeci w 1997 r. wszedł na rynek private banking bank Pekao SA. Obecnie oferta Pekao SA obejmuje szereg kategorii usług, takich jak zarządzanie kapitałem, co oznacza inwestycje w instrumenty finansowe oraz różne formy lokat terminowych. Bank finansuje również potrzeby swych klientów, oferując atrakcyjne kredyty, pożyczkę na Eurokoncie czy wydając karty płatnicze i kredytowe z wysokimi limitami. Osoby posiadające takie karty mogą korzystać z usług partnerów banku na warunkach preferencyjnych. Pakiet private banking to komplet usług obejmujących prowadzenie prestiżowego konta, korzystanie z usług indywidualnego doradcy, wysoki limit pożyczki, pakiet dodatkowy polegający na udzielaniu pomocy w różnych sytuacjach życiowych w domu i podróży.

Zamożni klienci Pekao SA mogą również korzystać na zasadach preferencyjnych z usług świadczonych przez firmy partnerskie w zakresie: doradztwa prawnego i podatkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i obrocie dziełami sztuki.

Złoto i platyna

Obecny potentat na rynku polskiej bankowości prywatnej Bank BPH SA opracował program obsługi Private Banking & Investment (tzw. Platinum). W grupie klientów mogą znaleźć się również osoby z mniejszymi aktywami, będące kluczowymi menedżerami firm obsługiwanych przez bank. Oferta private banking obejmuje pełną paletę produktów depozytowych. Należy tu wskazać na lokaty dwuwalutowe i inne negocjowane, fundusze inwestycyjne różnych towarzystw, w tym fundusze zamknięte BPH o gwarantowanym kapitale, stosujące strategię Constant Portolio Performance Insurance. Ponadto bank BPH SA posiada ofertę produktów strukturyzowanych, zarządzanie aktywami, usługi maklerskie, commercial papers, obligacje i bony skarbowe, instrumenty pochodne na rynku walut i stóp procentowych a także usługi off-shore w kooperacji z UniCredit (Suisse) Bank. W ofercie nie zabrakło prestiżowych kart kredytowych (MC World Signia i Platinum). Z badań marketingowych "Inwestor indywidualny", realizowanych systematycznie co roku od 1995 r. przez firmę BPS Consultants Poland Ltd., PKO Bank Polski ma najwyższą pozycję wśród banków obsługujących zamożnych klientów w naszym kraju. Co więcej, pozycja Banku w ciągu ostatnich 3 lat umocniła się. Bank, który kojarzy się z ukierunkowaniem na klientów detalicznych, prowadzi również w sektorze private banking.

"W ramach oferty kierowanej do klientów bankowości prywatnej oferujemy: Program Bankowości Osobistej AURUM, w ramach którego bank oferuje ZŁOTE KONTO, oraz Program Bankowości Prywatnej PLATINIUM, w ramach którego funkcjonuje rachunek PLATINIUM. Osobom, które korzystają z Programu PLATINIUM i dysponują aktywami o wartości minimum jednego miliona złotych proponujemy doradztwo finansowe" - mówi Marek Kłuciński, rzecznika prasowego PKO BP. To dopiero początek listy.

Klienci private banking otrzymują najkorzystniejsze w Banku PKO BP stawki prowizji, oprocentowania depozytów, kredytów znajdujących się w ofercie banku, łatwiejszy, szybszy dostęp do produktów depozytowych i kredytowych, złagodzone warunki przedkładania dokumentów, a także możliwość konstruowania oferty banku zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta - produkty szyte na miarę. Specjalistyczne usługi rynku pieniężno-walutowego i kapitałowego w ramach PKO BP i Grupy Kapitałowej Banku, specjalne produkty finansowe, dostęp do ekskluzywnych kart bankowych, takie jak karta kredytowa PKO VISA INFINITE, karta kredytowa PKO MasterCard PLATINUM czy karta DINERS CLUB, specjalne programy lojalnościowe - prestiżowe usługi niefinansowe świadczone przez zewnętrznych partnerów współpracujących z PKO BP na preferencyjnych warunkach (np. wina, biżuteria, turystyka, kosmetyka, odzież, kliniki medyczne, gabinety kosmetyczne) dopełniają oferty banku, kojarzonego jako zorientowany na detalistów.

Kosmopolityczna perspektywa

Przyjrzyjmy się, co wniósł z Frankfurtu nad Menem na nasz rynek światowy gigant finansowy Deutsche Bank. Jak mówi Leszek Niemycki, wiceprezes Deutsche Bank PBC SA w Polsce, klienci korzystający z lokalnej oferty dostępnej w Deutsche Bank PBC SA mają do wyboru wiele rozwiązań inwestycyjnych. Przede wszystkim ponad 160 funduszy ośmiu polskich i trzech zagranicznych partnerów, w tym z najbardziej cenionych towarzystw - Black Rock Merrill Lynch Investment Managers, Franklin Templeton Investment Funds oraz Superfund.

Mówiąc o globalnym charakterze działalności Deutsche Bank, można spodziewać się, że klienci mają dostęp do każdego produktu finansowego. "Globalny charakter naszego banku pozwala polskim klientom także na korzystanie z bardzo wielu rozwiązań dostępnych w ramach Grupy Deutsche Bank na całym świecie. Interesującym rozwiązaniem dla najbardziej zamożnych inwestorów są produkty strukturyzowane, w tym możliwość alokacji środków w wybrane przez siebie indeksy światowe w ramach private placement" - wyjaśnia wiceprezes Deutsche Bank PBC SA w Polsce.

Warunki dla zamożnych klientów indywidualnych ustalane są na zasadach indywidualnych.

Czy jednak usługi private banking oraz wealth management to domena tylko dużych podmiotów finansowych z wieloletnią tradycją? Okazuje się, że nie. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest powstały w 2006 r. Noble Bank, wchodzący w skład Getin Holdingu, należącego do drugiego z polskich miliarderów, Leszka Czarneckiego. W ciągu niespełna 12 miesięcy otworzył 5 oddziałów w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu. W 2007 r. planowane jest uruchomienie kolejnych placówek.