Post-integracja w Grupie LUX MED

Pełna wyzwań integracja informatyczna i biznesowa Grupy LUX MED płynnie przeszła w fazę postintegracji. Na powstały fundament wprowadzane są specjalnym trybem rozwiązania, które mają zadecydować o przewadze konkurencyjnej firmy na przyszłe lata.

Grupa LUX MED obejmuje sieci centrów medycznych: CM LIM, LUX MED, Medycyna Rodzinna, PROMEDIS, PROFEMED, a także Szpital w Warszawie i ośrodek opieki Tabita w Konstancinie-Jeziornie. W ramach Grupy działa również LUX MED Diagnostyka sp. z o.o., prowadząca ośrodki diagnostyczne pod markami AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych oraz Med-Sport. Po formalnej integracji podmiotów w 2009 roku zarząd LUX MED sp. z o.o. podjął decyzję o połączeniu rozwiązań informatycznych i baz danych sieci w jedno rozwiązanie medyczne i grupę rozwiązań zapleczowych ściśle zintegrowanych ze sobą. W ramach projektów zintegrowano: systemy księgowe (w jedno rozwiązanie wraz z migracją danych), systemy HR (również w jedno rozwiązanie wraz z migracją danych), system kontrolingowy, systemy call center itd., ale przede wszystkim zastąpiono cztery niezależne systemy medyczne działające w każdej z sieci jednym, zintegrowanym, centralnym rozwiązaniem, dbając, aby zapewnić użytkownikom wszystkie dotychczasowe funkcjonalności oraz pełną krzyżową dostępność danych. Dodatkowo w ramach projektu wdrożono "część białą" systemu i elektroniczną historię choroby w gabinetach lekarskich w sieciach dotychczas nie posiadających tych rozwiązań.

Proces integracji systemów IT zajął dziewięć miesięcy, kolejne dwa-trzy miesiące to stabilizacja platformy. W tym czasie pałeczkę przejął nowy CIO. "Wielkie wyzwanie, jakim była integracja informatyczna Grupy, rozpoczęta przez poprzednią CIO, z sukcesem dobiegła końca. Kiedy w trakcie projektu trwała jeszcze migracja danych, wspólnie zawiązywaliśmy już strategię postintegracji. Na fundamencie ustabilizowanego systemu centralnego powstała architektura nowej platformy aplikacyjnej, która obecnie stanowi podstawę dostarczania rozwiązań, rozwoju produktów, wsparcia wszystkich nowych inicjatyw biznesowych" - mówi Andrzej Osuch, CIO Grupy LUX MED.

Wielki projekt Grupy LUX MED

Firma zakreśliła 13 obszarów strategicznych dla IT i ustaliła priorytety ich realizacji. Głównym zadaniem stała się budowa platformy usług internetowych, zarówno do klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych - firm i pacjentów indywidualnych. Intensywne prace trwają także w obszarach CRM, systemu billingowego oraz systemu raportowania. W tle następuje standaryzacja procesów obiegu danych i migracja rozwiązań na nowoczesne, wielowarstwowe środowisko aplikacyjne. "W trakcie integracji spółek z każdej firmy uczestniczącej w procesie promowaliśmy najlepsze rozwiązania i pomysły, jednak dostosowywaliśmy je do skali nowej, kilkakrotnie większej organizacji z milionem pacjentów" - twierdzi Michał Grams, dyrektor Biura Projektów. "Wykorzystując zastany w spółkach potencjał, udało się osiągnąć liczne synergie. Spektakularnym przykładem jest powstanie usług teleradiologii - nowego biznesu w diagnostyce obrazowej, co było możliwe dzięki połączonemu wysiłkowi kadry menedżerskiej i specjalistycznej kilku spółek. W podobnym, interdyscyplinarnym trybie uruchomiony został szpital chirurgii jednego dnia" - dodaje Andrzej Osuch.

Przyjęte tempo rozwoju jest bardzo duże, a IT stanowi jedno z kół zamachowych rozwoju biznesu. "Z perspektywy czasu potwierdza się początkowe założenie, że warunkiem sukcesu IT w naszej unikalnej sytuacji łączących się podmiotów medycznych jest przyjęcie dwufazowego podejścia: najpierw podstawowa integracja, później budowa rozwiązań docelowych. Dopiero po przeprowadzeniu z powodzeniem żmudnej integracji, można na tym fundamencie budować nowoczesne, wolne od uwarunkowań historycznych IT" - mówi Andrzej Osuch.

Przełom internetowy na horyzoncie

Nowy portal pacjenta od grudnia ub. roku oferuje funkcje rezerwacji wizyt, kontynuacji leczenia, rozszerzone usługi informacyjne. To według przedstawicieli Grupy LUX MED dopiero przyczynek do budowy szerokiej platformy obsługi pacjenta przez Internet.

Grupa LUX MED nie przewiduje masowej kampanii na rzecz korzystania przez użytkowników z kanału internetowego. Po wdrożeniu nowej platformy i przeprowadzeniu zwykłej akcji informacyjnej, w ciągu dwóch miesięcy 10% pacjentów przeniosło się z call center na kanał elektroniczny. Tygodniowy przyrost liczby kont na portalu wynosił wówczas kilkadziesiąt tysięcy. Kolejne fale uruchamianych usług będą notowały przybliżone skoki wzrostu wykorzystania internetowej platformy Grupy LUX MED. Przełom, kiedy większość kontaktu z klientem będzie odbywać się poprzez serwisy webowe, dokona się niepostrzeżenie, wraz z wytworzeniem się masy krytycznej usług skupionych w jednym miejscu. "Klient sam ograniczy kontakt z tradycyjnym call center, pozostawiając ten kanał tylko na wypadek konieczności rozwiązywania bardziej skomplikowanych spraw" - zapowiada Tomasz Chudzik, dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych. Intensywnie rozwijana jest internetowa sprzedaż usług i produktów. Opiekę długofalową ujętą w pakiety można już zakupić przez portal pacjenta, podobnie jak nowe produkty profilaktyczne. Jeszcze w tym roku wprowadzony zostanie mechanizm prezentacji wyników badań, niedługo potem uruchomione będą nowe kanały komunikacji z personelem.

Post-integracja w Grupie LUX MED


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy