Porządki w informatyce

Solidny bankowy CIO obejmuje IT spółki sektora utilities, aby je uporządkować i sprawić, aby wsparło spółkę w działaniu na otwartym rynku.

Gdy Dariusz Adamowski objął stanowisko dyrektora Działu Informatyki i Bezpieczeństwa w MPO w Warszawie, miał przed sobą bardzo trudne zadanie - informatyka w firmie była niedoceniana, infrastruktura i procesy zarzadzania IT wymagały zmian, a czasu było niewiele. Spółka musiała stanąć do walki o klientów na konkurencyjnym rynku.

Ciekawe wyzwanie

Dariusz Adamowski rozpoczął współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie ponad dwa lata temu - na początku jako zewnętrzny konsultant. Wcześniej pracował w zupełnie innych instytucjach - dużych bankach, których działanie opierało się na informatyce. W MPO informatyka wspiera biznes, jest niezbędna, ale nie kluczowa. Zapewne to było powodem, że informatyka w firmie była niedoinwestowana, wymagała wielu zmian infrastrukturalnych i organizacyjnych. Nowy CIO miał dużo do zrobienia nie tylko w kwestii unowocześnienia infrastruktury, ale także wprowadzenia IT Governance, zmiany postrzegania informatyki.

"Zostałem poproszony przez nowy zarząd o pomoc w przygotowaniu założeń rozwoju IT w firmie, dopasowania ich do nowej strategii spółki i zwiększenia efektywności. To okazało się interesującym wyzwaniem, mogłem zastosować wieloletnie doświadczenia z branży finansowej w przedsiębiorstwie usługowo-przemysłowym, które do tej pory znałem jedynie ze studiów (ukończyłem studia w zakresie organizacji produkcji na Politechnice Warszawskiej)" - wspomina Dariusz Adamowski, dyrektor Działu Informatyki i Bezpieczeństwa w MPO w Warszawie.

Zacząć od porządków

Dariusz Adamowski zaczął od wprowadzenia wieloletniego projektu wdrożenia zintegrowanego systemu ERP zastępującego szereg eksploatowanych systemów informatycznych i pojedynczych programów. W pierwszym etapie wykorzystany został system użytkowany w przejętej przez MPO spółki, obejmujący księgowość i logistykę. "Uznaliśmy, że szybko i niewielkim kosztem wdrożymy i uporządkujemy dane, co pozwoli ułatwić wdrażanie zintegrowanego systemu, który obejmie wszystkie obszary działalności spółki. Uporządkowaliśmy bazy danych, wewnętrzne procesy, opisaliśmy je, znowelizowaliśmy regulaminy. Pierwszy etap zakończyliśmy sukcesem i przygotowujemy się teraz do drugiego poziomu" - zapowiada Dariusz Adamowski.

MPO w Warszawie jako jedna z niewielu firm samodzielnie obsługuje cały proces związany z przetwarzaniem odpadów komunalnych - od odbioru do ostatecznego unieszkodliwienia odpadów. Działa lokalnie w Warszawie i rejonie podwarszawskim, odbierając ponad 30% odpadów produkowanych na tym terenie.

IT wspiera biznes na zasadach podobnych jak w firmie logistycznej - usprawnia funkcjonujące systemy, optymalizuje trasy odbioru odpadów, wspomaga wybór adresu, kolejność odbioru, przebieg tras dla kierowców. W firmie działają systemy geolokalizacyjne - pojazdy MPO w Warszawie są wyposażone w systemy GPS.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy