Portal wielkich możliwości

Wykorzystując cloud computing, PLL LOT zbudował nowoczesny portal internetowy o nieograniczonej skalowalności i wysokiej dostępności. Zyskano też nowy, efektywny kanał sprzedaży. Pomysł i realizację oceniono najwyżej w konkursie Best in Cloud 2013, zorganizowanym pod patronatem redakcji CIO i Computerworld.

Paweł Westfalewicz,

główny architekt systemów informatycznych, PLL LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT to jedna z najstarszych linii lotniczych na świecie, działa od 1929 r. LOT należy do sojuszu Star Alliance, którego członkowie oferują 17 973 rejsów dziennie do 965 portów lotniczych w 162 krajach.

Szalone środy i ból głowy

W przypadku przewoźnika działającego na tak dużą skalę do promocji, sprzedaży, komunikacji, rezerwacji potrzebne są sprawne, zawsze dostępne usługi online. Stary portal internetowy LOT-u pozostawiał pod tym względem wiele do życzenia. Architektura nie tylko utrudniała, ale wręcz uniemożliwiała realizację inicjatyw biznesowych w odpowiednim czasie. Problemem była także integracja z partnerami. Portal lot.com odbiegał także pod względem nawigacji i funkcjonalności od aktualnych standardów rynkowych. Przede wszystkim nie gwarantował podróżnym oczekiwanej dostępności, ponieważ ze względu na klasyczną architekturę fizyczną zlokalizowaną w Polsce strona www zawierała długie czasy ładowania w lokalizacjach pozaeuropejskich. Ponadto, pomimo znacznej infrastruktury fizycznej, portal w przypadku niektórych promocji miał problemy z wydajnością. W warunkach dużego obciążenia ruchem użytkowników, wynikającego z sezonowego wzrostu liczby odwiedzin, ale także z cotygodniowych promocji biletów (znanych jako Szalone Środy LOT), występowały problemy z dostępnością serwisu. To przebrało miarę i zdopingowało IT oraz biznes do zdecydowanych działań. Nie można było sobie pozwolić na zaprzepaszczenie z powodu ograniczeń technologicznych wysiłku włożonego w promocję. Dodatkowo coraz wyraźniej odczuwalna była konieczność udostępniania, zgodnie z obowiązującymi trendami, usług mobilnych. W epoce smartfonów i tabletów sprzedaż i obsługa klientów w kanale mobilnym jest coraz istotniejszą częścią strategii sprzedażowej.

Aby zapewnić dostępność i wydajność kanału elektronicznej sprzedaży oraz rezerwacji biletów i obsługi podróżnych, PLL LOT podjął decyzję o przeniesieniu całego portalu wraz z towarzyszącą mu warstwą usługową i aplikacjami mobilnymi do architektury cloud. Została podjęta decyzja o realizacji rozwiązania na bazie usług świadczonych przez Amazon Web Services, a jako firmę wdrożeniową wybrano AMG Net.

Zmiana z widokiem na przyszłość

Analiza, projekt techniczny i graficzny, integracja, instalacja w środowisku AWS oraz dostarczenie platformy mobilnej trwało od maja do października 2013 r. Był to również intensywny okres testów wraz z końcową migracją danych. Powstało rozwiązanie obejmujące portal kliencki, szynę usługową oraz system zarządzania treścią. Duże znaczenie miało staranne i pełne wykorzystanie możliwości, jakie niosła ze sobą transformacja. „W przypadku wdrożenia cloud computingu warto zadbać o pełne wykorzystywanie technologii oraz usług udostępnianych przed dostawcę. LOT wykorzystał większość podstawowych technologii, takich jak: S3, EBS, EC2, Elastic Cache, Route53, ELB, RDS, VPC, SQS, zastosowano również mechanizmy autoskalowania się środowiska. Ważne są możliwości monitorowania środowiska oraz API dostarczane przez dostawcę, służące automatyzacji przyszłych działań administracyjnych” – mówi Paweł Westfalewicz, główny architekt systemów informatycznych PLL LOT.

Dzięki wdrożeniu w modelu cloud computing, serwis www uzyskał nieograniczoną skalowalność i wydajność, jest dostępny z takimi samymi parametrami dla klienta z Europy, Ameryki czy w przyszłości z Azji. Obecnie portal zainstalowany jest w dwóch regionach Amazon Web Services i dostępny w dziewięciu językach. Niezwykle ważny i przydatny jest monitoring. W ramach wdrożenia powstał system monitorujący działanie każdego komponentu infrastruktury AWS oraz usług o znaczeniu krytycznym dla biznesu. „Nowy wygląd portalu jest przyjazny pod względem funkcjonalnym i ergonomii. Jest na miarę oczekiwań klientów XXI wieku. Dzięki architekturze SOA uruchamianie nowych kanałów sprzedaży, czy też integrowanie z naszymi partnerami jest łatwiejsze i szybsze. Klienci doceniają je za czytelną i łatwą, a przede wszystkim za intuicyjną nawigację. Wprowadzenie nowej technologii pozwoliło na zmniejszenie kosztów utrzymania o kilkadziesiąt procent” – opowiada Paweł Westfalewicz. Dzięki aplikacji mobilnej i mobilnej wersji portalu uzyskano dodatkowe kanały sprzedaży. O tym, jak oczekiwana była to przez klientów PLL LOT funkcja, świadczy liczba pobrań aplikacji. Obecnie sięga ponad 15 tys., a średnia ocen przyznawanych przez użytkowników wynosi 4/5.

To nie koniec korzyści, jakie przynosi zmiana. Rozwiązanie chmurowe jest mniej podatne na awarie ze względu na możliwości architektury, jest też elastyczne w zarządzaniu i administracji. Portal może się teraz dynamicznie rozwijać. „Nowe możliwości stanęły przed działem e-commerce. Beneficjentem jest również IT, które może szybciej i efektywniej spełniać potrzeby biznesowe. Najważniejszymi jednak odbiorcami są nasi klienci, którzy korzystają z tego rozwiązania. Już wkrótce będziemy wprowadzać kolejne funkcjonalności dające nowe możliwości naszym klientom” – podsumowuje Krzysztof Jarosz, dyrektor Biura Informatyki, PLL LOT.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy