Porozmawiaj z nim, czyli komunikacja CEO i CIO

Sformułowanie "komunikacja IT i biznesu to podstawa sukcesu", wcale nie musi być pustym sloganem. Oto jedna z propozycji, jak skutecznie zagospodarować ten obszar.

Sformułowanie "komunikacja i biznesu to podstawa sukcesu", wcale nie musi być pustym sloganem. Oto jedna z propozycji, jak skutecznie zagospodarować ten obszar.

W roku 2006 Gartner przedstawił wyniki badania przeprowadzonego wśród szefów informatyki (CIO). Oto priorytety CIO dotyczące zarządzania:

 1. wspieranie rozwoju biznesu;
 2. łączenie strategii biznesu i IT;
 3. budowanie umiejętności biznesowych w dziale IT.

Dwa pierwsze priorytety były takie same jak w roku 2005, natomiast trzeci awansował z miejsca dziewiątego. To wskazuje, że dwa pierwsze priorytety wymagają nowych kompetencji, umiejętności i wiedzy od szefostwa informatyki w firmach.

Natomiast trzy najważniejsze bariery wzrostu, zauważane przez szefów informatyki, wynikające z tego badania, można streścić następująco:

 1. Biznes nie wie, czego chce.
 2. Biznes nie współpracuje z IT.
 3. Kierownictwo biznesowe próbuje obchodzić swoje problemy poprzez wykorzystanie technologii.

Zderzenie it i biznesu

Zapewne szefowie biznesu zapytani o to samo podadzą zupełnie inne powody, w tym brak wsparcia ze strony IT. Z punktu widzenia szefostwa informatyki praktyka pokazuje, że są małe szanse, by biznes zmienił się tak, by te bariery zlikwidować. To raczej informatyka winna stać się bardziej przyjazna dla biznesu - minimalizując tym samym bariery wzrostu zauważane przez biznes. Zasady współpracy, nadzoru biznesu nad informatyką oraz zarządzania tym obszarem określa się mianem "IT governance".

Dla szefów informatyki (CIO) IT governance - jako proces podejmowania decyzji w obszarze relacji IT z biznesem - jest mechanizmem likwidującym biznesową dwuznaczność i konflikty, pozwalającym działowi IT dobrze wykonywać swoje zadania, wskazującym biznesowi właściwe reguły współpracy. Dla kierownictwa biznesowego często jest to jednak narzędzie kontroli nad działem IT i jego pracami, uruchamiane głównie wtedy, gdy biznes dostrzega niską wydajność działu IT. Obie strony mają więc tendencję do błędnego postrzegania IT governance jako narzędzia do większego oddziaływania na drugą stronę, umożliwiającego im lepsze egzekwowanie wykonywania obowiązków. W konsekwencji takiego podejścia często widać niską efektywność tego mechanizmu w optymalizacji wykorzystania IT i maksymalizacji efektów inwestycji biznesowych.

Od zderzenia do integracji

Możliwości przezwyciężenia tych trudności, czy też kolejne kroki procesu naprawczego, są następujące:

 • Ustalić z kierownictwem biznesowym wspólne cele dla IT governance (np. zapewniając właściwą priorytetyzację, wykonanie i osiągnięcie efektów z projektów biznesowych, związanych z IT) - bez tego menedżment nie zauważy wartości problemów związanych z IT.
 • Opracować wspólny harmonogram działań, widzianych przez biznes jako wartość dodana, który uwzględnia też problemy związane z IT (np. przegląd i akceptacja przydziału strategicznych osób do krytycznych projektów).
 • Zdefiniować IT governance zgodnie z podaną tu definicją.
 • Zapewnić, że cele projektów wiążą się ze zmianami w samym biznesie, a nie tylko z wdrażaniem technologii; dzielić odpowiedzialność za efekty biznesowe między dział IT a biznes.

Efektywna integracja działu IT z biznesem może następować poprzez dobre relacje i współpracę na wszystkich poziomach:

 • na poziomie zarządu - pomoc w budowie skutecznych strategii dla osiągania wzrostu firmy i zysku;
 • na poziomie kierownictwa operacyjnego - pomoc w rozumieniu problemów biznesowych i ich przyczyn oraz proaktywne wsparcie w znajdywaniu rozwiązań;
 • na poziomie użytkownika - zgodny z potrzebami, efektywny kosztowo serwis.

Jednym z możliwych działań tworzących podwaliny do dobrych relacji IT z biznesem jest utworzenie komórki organizacyjnej w obszarze IT, bezpośrednio podległej CIO, którą możemy nazwać SIT (zespół sprzedaży IT). Taka komórka odgrywa decydującą rolę w dobrym dopasowaniu IT i biznesu. Realizuje ona wiele funkcji, znanych zarówno z obszaru IT, obszaru biznesowego czy wreszcie ze struktur sprzedaży:

 • relationship management;
 • account management, business area management;
 • IT demand management;
 • IT marketing
 • IT sales...


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy