Polskie firmy źle radzą sobie z wprowadzaniem zmian

Niemal połowa polskich pracowników ocenia wdrażanie zmian w swojej firmie jako mało skuteczne, a co dziesiąty - jako fatalne - wynika z badania przeprowadzonego przez Time for Team Development Consultants oraz Extended DISC Polska w ramach programu Talent Club.

W badaniu uczestniczyło niemal tysiąc pracowników z polskich przedsiębiorstw. Aż 45% uważa, że zmiany w ich firmach są przeprowadzane mało efektywnie, a 35% twierdzi, że ich przełożony przygotowuje wprowadzanie zmian intuicyjnie. Podobny odsetek (29%) wybrało odpowiedzi: "mój przełożony wprowadzając zmiany stosuje profesjonalne podejście oparte na sprawdzonych modelach" lub "mój przełożony nie dba o wdrażanie zmian, czy zaangażowanie ludzi, po prostu je ogłasza", zaś 7% respondentów stwierdziło, że ich przełożony nie wdraża żadnych zmian.

"Nadal dość powszechne jest wśród pracodawców przekonanie, że wystarczy świadomość potrzeby zmiany, a jej wprowadzenie nie wymaga opracowania planu działań. W praktyce takie podejście prawie zawsze skutkuje niepowodzeniem. Zmiana to długotrwały proces wymagający zrozumienia i zaangażowania. Coraz częściej przedsiębiorcy powołują się tu na wykwalifikowane firmy zewnętrzne, które uczą między innymi tego, jak przygotować zespół i komunikować o zmianach, a także motywować poszczególnych pracowników do współpracy" - powiedział Jacek Bochenek Dyrektor Generalny Diners Club Polska.

Aby zmiana została wprowadzona z sukcesem, jednym z najważniejszych czynników jest zrozumienie samej jej potrzeby (27% wskazań), zaangażowanie ludzi (18%), poczucie pilności zmiany (11%). Aby wiedzę o zmianach rozpowszechnić w firmie i przekonać pracowników do konieczności ich wprowadzenia, należy przygotować tzw. liderów zmiany. Jednak nie jest to praktyka powszechnie stosowana w polskich firmach. Aż 57% ankietowanych pracowników odpowiedziało przecząco na pytanie "Czy w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczyłeś w jakichś szkoleniach / programach przygotowujących do wdrażania zmian / zarządzania zmianą?", zaś 91% w najbliższych dwóch latach chciałoby uczestniczyć w takim programie.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy