Polskie firmy źle radzą sobie z wprowadzaniem zmian

Niemal połowa polskich pracowników ocenia wdrażanie zmian w swojej firmie jako mało skuteczne, a co dziesiąty - jako fatalne - wynika z badania przeprowadzonego przez Time for Team Development Consultants oraz Extended DISC Polska w ramach programu Talent Club.

W badaniu uczestniczyło niemal tysiąc pracowników z polskich przedsiębiorstw. Aż 45% uważa, że zmiany w ich firmach są przeprowadzane mało efektywnie, a 35% twierdzi, że ich przełożony przygotowuje wprowadzanie zmian intuicyjnie. Podobny odsetek (29%) wybrało odpowiedzi: "mój przełożony wprowadzając zmiany stosuje profesjonalne podejście oparte na sprawdzonych modelach" lub "mój przełożony nie dba o wdrażanie zmian, czy zaangażowanie ludzi, po prostu je ogłasza", zaś 7% respondentów stwierdziło, że ich przełożony nie wdraża żadnych zmian.

"Nadal dość powszechne jest wśród pracodawców przekonanie, że wystarczy świadomość potrzeby zmiany, a jej wprowadzenie nie wymaga opracowania planu działań. W praktyce takie podejście prawie zawsze skutkuje niepowodzeniem. Zmiana to długotrwały proces wymagający zrozumienia i zaangażowania. Coraz częściej przedsiębiorcy powołują się tu na wykwalifikowane firmy zewnętrzne, które uczą między innymi tego, jak przygotować zespół i komunikować o zmianach, a także motywować poszczególnych pracowników do współpracy" - powiedział Jacek Bochenek Dyrektor Generalny Diners Club Polska.

Zobacz również:

Aby zmiana została wprowadzona z sukcesem, jednym z najważniejszych czynników jest zrozumienie samej jej potrzeby (27% wskazań), zaangażowanie ludzi (18%), poczucie pilności zmiany (11%). Aby wiedzę o zmianach rozpowszechnić w firmie i przekonać pracowników do konieczności ich wprowadzenia, należy przygotować tzw. liderów zmiany. Jednak nie jest to praktyka powszechnie stosowana w polskich firmach. Aż 57% ankietowanych pracowników odpowiedziało przecząco na pytanie "Czy w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczyłeś w jakichś szkoleniach / programach przygotowujących do wdrażania zmian / zarządzania zmianą?", zaś 91% w najbliższych dwóch latach chciałoby uczestniczyć w takim programie.