Pokochać prawnika

Czy prawnik od początku do końca uczestniczący w projekcie wdrożenia technologii biznesowych? Zdecydowanie - tak.

Autor jest partnerem w kancelarii CMS Cameron McKenna, odpowiedzialnym za rozwój sektora technologii, mediów i telekomunikacji w Europie Środkowej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje 20 lat pracy w sektorze technologii informacyjnych i telekomunikacji, zarówno w obszarze prawnym, jak i biznesowym.

Wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych to proces skomplikowany, w który zaangażowani są nie tylko informatycy, ale także ich klienci biznesowi definiujący wymagania systemu, działy zakupu biorące udział w wyborze dostawcy, konsultanci - a w tym prawnicy. Każda z tych grup odgrywa w procesie istotną rolę i od tego, jak przygotowany zostanie scenariusz ich zaangażowania, zależy wdrożenie.

Prawnik od umowy

Uważa się, że udział prawników w podobnych projektach sprowadza się do przygotowania warunków umowy i udziału w negocjacjach. Niestety, w takich przypadkach prawnik angażowany jest dopiero po zakończeniu wielomiesięcznych prac zespołów przygotowujących wdrożenie. Staje więc przed niezwykle trudnym zadaniem. W świecie umów język akceptowalny w technice, finansach czy innych obszarach mających swoje odbicie w warunkach kontraktowych jest językiem obcym, a rola prawnika polega na dokonaniu precyzyjnego tłumaczenia tak, aby zachowując potencjał merytoryczny, ograniczyć do minimum możliwości interpretacji wykorzystanych w umowie sformułowań. Dlatego zbyt późna pomoc prawnika w pracach zespołu może oznaczać, że klient otrzyma bardzo dobrze napisane ogólne warunki umowy, które niekoniecznie gwarantować będą realizację wcześniej zakładanych celów.

A gdyby prawnik należał do zespołu przygotowującego projekt od początku prac? Dbałby nie tylko o zapewnienie prawidłowego przełożenia formuł techniczno-biznesowych na język umowny, ale również dzieliłby się swoim doświadczeniem z poprzednich projektów. W takim modelu prawnik nie odgrywa jedynie roli interfejsu pomiędzy zespołem projektowym a setkami stron kodeksów i innych regulacji prawnych. Staje się częścią tego zespołu, a czasami (zwłaszcza w trakcie negocjacji) jednym z jego liderów tłumaczącym, jakie skutki może spowodować zmiana takiego czy innego zapisu i jak zbudować sensowny kompromis w przypadku impasu w negocjacjach.

Przedtem i potem

Kiedy powinna się kończyć rola prawnika? Gdy strony podpiszą umowę, projekt wchodzi w fazę realizacji. Bardzo często na scenie pojawia się wówczas częściowo lub zupełnie nowy zespół po jednej i po drugiej stronie. Nowe zespoły to nowe zrozumienie projektu, w tym również kompromisów zawartych w trakcie negocjacji i zapisów umowy. Pojawiają się zmiany odbiegające od umowy. Wydaje się, że projekt posuwa się do przodu, a strony rozumieją się coraz lepiej, co w procesie wdrażania projektów informatycznych jest niezwykle ważne. Osoby realizujące projekt uważają, że prawnicy niepotrzebnie komplikują sprawy oczywiste i wymagające elastycznego podejścia. Dopiero potem okazuje się, że strony zupełnie inaczej rozumieją wprowadzane zmiany. Problemy zaczynają się nawarstwiać. Pojawiają się pretensje i zarzuty, prosi się o pomoc prawników, ale oni w takiej sytuacji mogą już tylko poinstruować klienta, w jakim sądzie wyląduje sprawa i ile lat trzeba będzie odczekać na ostateczne rozstrzygnięcie.

Może zatem warto zastanowić się nad udziałem prawników także w fazie wdrażania projektu. Zapewne będą dzielić włos na czworo i wykłócać się na komitetach sterujących o każdy przecinek. Ale dzięki temu decydenci będą mogli rozważyć wszystkie za i przeciw i podjąć przemyślaną decyzję biznesową. Negocjacje złożonych projektów IT są procesem ciągłym, a w interesach nie dostaje się tego, na co się zasłużyło, tylko to, co się wynegocjowało.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy