Pogoda dla dużych graczy

Obecnie duże organizacje stają się bardziej innowacyjne w obszarze IT niż niewielkie start-upy. Trend ten będzie się utrzymywał w ciągu najbliższych 3–5 lat. Potwierdza to przeprowadzone przez firmę Accenture badanie, którego wyniki zostały zawarte w raporcie „Technology Vision 2014”.

Pogoda dla dużych graczy

MARCIN ZYGMANOWSKI,

MANAGING DIRECTOR,

TECHNOLOGY W FIRMIE

ACCENTURE POLSKA

Rozwój cyfrowego biznesu zmusza firmy do innowacyjności, zwłaszcza w IT. Duże, międzynarodowe korporacje mają znacznie większe zasoby, środki finansowe i skalę biznesu, co pozwala im więcej inwestować w nowoczesne technologie.

Ewolucja cyfrowego świata

Wyniki raportu Accenture „Technology Vision 2014” wskazują, że w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat nastąpi ogromne przyspieszenie we wdrażaniu rozwiązań digital. Co ciekawe, po raz pierwszy liderami w innowacjach IT mogą stać się także firmy spoza branży – już teraz organizacje te zaczynają wytyczać nowe trendy na rynku (to główna różnica w porównaniu do podobnych analiz przeprowadzanych w 2013 r.). Raport przedstawiający wizję cyfrowego biznesu wyraźnie eksponuje sześć kierunków, które umożliwiają dużym przedsiębiorstwom osiągnąć większy rozwój wykorzystywanych narzędzi i uzyskać na rynku przewagę nad niewielkimi innowatorami IT. Należą do nich: zacierająca się granica między digitalem a rzeczywistością, upowszechnienie crowdsourcingu dla firm, łańcuch dostaw danych, inwestycje w hardware, rosnące znaczenie software’u, niezawodne architektury. To ewolucja technologii, o której muszą pamiętać top menedżerowie, którzy nie chcą zostać w tyle.

Internet wszechrzeczy – inteligentne rozwiązania

Automatyzacja procesów, zwiększenie efektywności i wydajności pracowników to bezpośrednie korzyści wynikające z zastosowania inteligentnych rozwiązań w organizacji. Możliwe jest aktualizowanie dokumentów w czasie rzeczywistym, projektowanie inteligentnych domów, samosterujących się samochodów i innych urządzeń niezbędnych na hali produkcyjnej czy w gospodarstwie domowym, co wpłynie na sposób pracy, wypoczynku, rozrywki. Technologie sieciowe, na których oparte są te rozwiązania, pozwalają na automatyczną komunikację pomiędzy urządzeniami oraz aktualizację danych. Użytkownicy mogą szybciej reagować na dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe. Dobrym przykładem jest zastosowanie technologii Google Glass w sektorze zdrowotnym; projekt ten jest obecnie realizowany przez Koninklijke Philips N.W. Dzięki urządzeniu Google Glass lekarz otrzymuje w czasie rzeczywistym wyniki badań pacjenta (ciśnienie, puls itp.), co znacznie ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Dane – ważny zasób przedsiębiorstwa

Ubiegłoroczny raport „Journey Toward Analytycs ROI” firmy Accenture pokazuje, że tylko 1/5 firm może się pochwalić w pełni zintegrowaną architekturą danych. Wyzwaniem dla firm staje się umiejętne wykorzystanie danych. Powraca też sprawa dzielenia się wiedzą i rozwiązaniami technologicznymi ze współpracownikami, ale także z partnerami biznesowymi. Menedżerowie nie mogą zapominać, że dane to cenny zasób firmy, który, podobnie jak inne zasoby, powinien być dystrybuowany przez łańcuchy dostaw.

Hardware wyznacza nowe kierunki rozwoju

Aby korzystać z możliwości, jakie dają internet wszechrzeczy, wielkie zbiory danych czy analityka w czasie rzeczywistym (real time analytics), konieczne jest posiadanie odpowiedniej jakości sprzętu. Umożliwi on dostęp do szybkich dysków, co zmusi firmy do szukania nowych rozwiązań, które zapewnią niezawodność sprzętu. Nie wolno zapominać, że dzięki hardware znacznie skraca się czas przetwarzania danych, co pozwala w czasie rzeczywistym reagować na potrzeby klienta. Dzieje się tak za sprawą ogromnych centrów przetwarzania, które wykorzystują nowe procesory (CPU, GPU) oraz dostęp do bardzo szybkich dysków (macierze SSD).

„Mamy do czynienia z sytuacją, w której inwestycja w odpowiedni hardware znów może być kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Celem jest zwiększenie prędkości pracy, innowacje w obszarze architektury komputerowej, obniżenie zużycia prądu i poboru energii procesorów, rozszerzenie pamięci oraz zwiększenie zdolności urządzeń do obsługi ogromnej ilości danych, a także wykorzystanie efektu skali” – stwierdza Marcin Zygmanowski, Managing Director, Technology w firme Accenture Polska.

Dlaczego posiadanie dobrej jakości sprzętu daje przewagę dużym graczom? Jak podkreśla Marcin Zygmanowski: „Hardware wyznacza nowe kierunki rozwoju firm, ale jednocześnie dla wielu podmiotów na rynku może stać się poważną barierą. Nie wszystkie przedsiębiorstwa będą mogły pozwolić sobie na tak zaawansowane rozwiązania, jakimi dysponują najwięksi gracze. Kluczowe więc może okazać się inteligentne planowanie inwestycji ze wsparciem zewnętrznych ekspertów”.

Niezawodne architektury i ciągłość działania w cyfrowym biznesie

Obecnie coraz więcej firm zapewnia użytkownikom stałą dostępność aplikacji. Usługi, np. firm telekomunikacyjnych, są dostępne bez przerwy. Do tego niezbędne są modularne i niezawodne architektury. Szefowie informatyki muszą projektować i tworzyć rozwiązania (infrastrukturę, aplikacje itp.), które będą odporne na awarie – od tego zależy utrzymanie się w cyfrowym biznesie.

Software – kluczowa kompetencja w cyfrowej rzeczywistości

Organizacje wykorzystują aplikacje w codziennej pracy. Trudno wręcz wyobrazić sobie działalność firmy bez ciągłego stosowania oprogramowania, co rodzi potrzebę skutecznego zarządzania nim. To sprawia, że globalne organizacje uzależniają swoją politykę od tego, dla jakich odbiorców opracowują aplikacje, powstają też nowe kanały dystrybucji software’u. Co więcej, okazuje się, że firmy najlepiej wykorzystujące nowe technologie (HPIT) udostępniają pracownikom własne sklepy z aplikacjami, z których mogą ściągać „appsy”. Ubiegłoroczny raport Accenture „High Performers in IT: Defined by Digital” wskazuje, że robi tak ponad połowa (54%) HPIT. Jednocześnie firmy starają się, żeby proces tworzenia tego typu software’u ułatwiał korzystanie z nowych technologii i umożliwiał natychmiastową reakcję na zmiany rynkowe oraz potrzeby odbiorców.

Popularyzacja crowdsourcingu

Firmy, które stawiają na innowacyjność, wciąż poszukują nowych źródeł kreatywnych pomysłów. To zaś prowadzi do rosnącej popularności crowdsourcingu (zlecania wykonywania zadań odbiorcom na zewnątrz organizacji). Internet sprawia, że globalne organizacje, np. MasterCard czy Facebook, mogą czerpać z zasobów kadrowych z całego świata. Naukowcy i praktycy różnych branż i kierunków mogą wspólnie pracować nad międzynarodowymi projektami biznesowymi dotyczącymi np. nad usprawnienia infrastruktury transportowej czy lokowania placówek handlowych. Ma to duży wpływ na kreatywność i motywację tych osób.

Wnioski zawarte w raporcie „Technology Vision 2014” wskazują, że digital będzie stanowił kierunek rozwoju wszystkich firm, ale największe sukcesy osiągną duzi gracze. Cyfrowe rozwiązania muszą być wykorzystywane przez wszystkie organizacje, bo dzisiaj, jak głosi hasło raportu: „Every Business is a Digital Business”.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy