Piotr Woźniak ostatecznie Prezesem PGNiG SA

Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia 10 lutego 2016 roku zakończyła postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do Zarządu Spółki. Na prezesa spółki powołała Piotra Woźniaka, który od 11 grudnia 2015 roku był delegowany z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia tej funkcji.

Decyzją Rady Nadzorczej z dniem 11 lutego 2016 roku na wspólną kadencję, która upływa 30 grudnia 2016 roku, powołano:

  • Pana Piotra Woźniaka – Prezesa Zarządu PGNiG,
  • Pana Macieja Woźniaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,
  • Pana Bogusława Marca – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
  • Pana Janusza Kowalskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych,
  • Pana Łukasza Kroplewskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

Ponadto Pan Waldemar Wójcik, wybrany 3 kwietnia 2014 roku przez pracowników Spółki, nadal pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, a zatem Zarząd PGNiG liczy obecnie 6 osób.

Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęli także rezygnację Pana Piotra Woźniaka z funkcji członka Rady Nadzorczej PGNiG z dniem 10 lutego 2016 roku. Jednocześnie Pan Maciej Woźniak, Pan Bogusław Marzec i Pan Janusz Kowalski wypowiedzieli prokury z dniem 10 lutego 2016 roku.

Wcześniej, w dniu 11 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza PGNiG SA delegowała Piotra Woźniaka - członka Rady Nadzorczej PGNiG SA do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 11 grudnia 2015 roku do 11 marca 2016 roku. Rada Nadzorcza PGNiG SA odwołała jednocześnie Mariusza Zawiszę ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz Zbigniewa Skrzypkiewicza i Jarosława Bauca ze stanowiska Wiceprezesów Zarządu.

Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia 7 stycznia 2016 roku podjęła decyzję o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju. Ogłoszenia o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych opublikowane zostały w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 11 stycznia 2016 r.. Zobacz więcej: Postępowania kwalifikacyjne na stanowiska członków Zarządu PGNiG S.A.

Pan Piotr Woźniak jest absolwentem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 był doradcą Ministra Rolnictwa i Ministra Przemysłu, a w latach 1992-1996 pełnił funkcję radcy handlowego w Ambasadzie RP w Kanadzie. Doradca Premiera ds. infrastruktury (1998 - 2000).

W latach 1999 - 2002 piastował różne funkcje w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA: członek Rady Nadzorczej, a od czerwca 2000 roku na stanowisku wiceprezesa zarządu. Radny Warszawy w kadencji 2002 - 2006. W latach 2005-2007 na stanowisku Ministra Gospodarki.

Od grudnia 2011 do grudnia 2013 Wiceminister w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, członek Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2009 roku Przewodniczący a od marca 2014 roku Wice-Przewodniczący Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).