Paweł Szymański pokieruje Netią

  • (pw),

W dniu 23 marca 2015 roku Paweł Szymański (lat 43) został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Netia S.A., ze skutkiem od 1 kwietnia 2015 r. Zastąpi na tym stanowisku Adama Sawickiego, który przechodzi do T-Mobile Polska.

Paweł Szymański od 1 września 2014 r. pełnił w Netii funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego. W dotychczasowej karierze pełnił funkcje Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego w wiodących spółkach krajowych i regionalnych. Zdobywał także wiedzę na temat globalnych rynków finansowych podczas pracy w największych bankach inwestycyjnych, zarówno w Warszawie jak i Londynie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, w latach 1997-2003 swoją karierę rozwijał w londyńskim City, pracując dla Schroders oraz Citigroup. W 2003 r., po powrocie do Polski, został prezesem zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego. W latach 2004- 2007 roku kierował, jako członek Zarządu a następnie Wiceprezes, pionem finansowym PKN Orlen. W latach 2007-2008 r., Szymański, jako Wiceprezes Zarządu, odpowiadał za finanse CTL Logistics. Od 2010 r. do 2013 r. był aktywnie zaangażowany w reorganizację RUCH, początkowo jako Wiceprezes ds. Finansowych, a w latach 2012-2013 – jako Prezes Zarządu kolportera prasy. Przed rozpoczęciem współpracy z Netią pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Marvipol S.A., odpowiedzialnego za pion finansowy (CFO).