Outsourcing w oczach CFO

Jak wynika z badania firmy BDO USA, większość CFO w firmach technologicznych zmienia model korzystania z outsourcingu, dostosowując go do nowej ogólnej strategii przyjętej po kryzysie.

"Oustourcing może być postrzegany jako awangarda gospodarki. Firmy technologiczne zaczęły intensywnie korzystać z outsourcingu w 2009 r. aby zredukować koszty operacyjne i uciec przed recesją. Od tego czasu zaobserwowaliśmy spadek rynku outsourcingu, firmy wychodzą z kryzysu i chcą tworzyć miejsca pracy blisko swojej siedziby" - powiedział Don Jones, partner w BDO USA (cytat za CIOInsight).

Badanie pokazuje, że 35% amerykańskich przedsiębiorstw technologicznych korzysta obecnie z outsourcingu usług lub produkcji w innych krajach, wobec 62% w 2009 roku. Wśród amerykańskich firm, które nie korzystają z outsourcingu, 38% bierze pod uwagę jedynie Kanadę jako lokalizację, którą uważa za swoje naturalne zaplecze. Co piąta firma w ogóle nie ma zamiaru korzystać z outsourcingu. Respondenci, którzy korzystają z outsourcingu wybierają następujące lokalizacje: Chiny (35% wskazań), Indie (29%), Azja Południowo-Wschodnia (24%), Europa Wschodnia (24%), Ameryka Południowa (9%). Najwięcej firm, które zamierzają korzystać z outsourcingu wskazuje Indie jako docelową lokalizację (24%). Niemal jedna trzecia (31%) mówi, że niepewna sytuacja biznesowa lub klimat polityczny są największym wyzwaniem dla międzynarodowego wzrostu. Inne wyzwania w międzynarodowej ekspansji to: globalne regulacje prawne i podatkowe (19% wskazań), ryzyko związane z własnością intelektualną (19%), konieczność szkoleń (17%), ryzyko związane z kursem walut (14%).


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy