Outsourcing w dynastii saickiej

Próbując zrozumieć jakieś zagadnienie, warto skorzystać z doświadczeń historycznych. Problem outsourcingu po raz pierwszy stanął nie przed CIO, lecz przed faraonami dynastii saickiej. To właśnie oni po raz pierwszy skorzystali z wojsk zaciężnych, które tak dobrze uosabiają współczesne zastępy usługodawców.

Decyzja o wykorzystaniu usług profesjonalnych oddziałów greckich miała podłoże pragmatyczne: najemnicy byli dobrze wykształceni, tani (o ile korzystano z nich w celu rozwiązania konkretnego problemu) oraz wzmacniali pozycję zleceniodawcy wewnątrz firmy, przepraszam - państwa. Konkurencyjna oferta przedstawiona faraonowi zawierała:

• redukcję i kontrolę kosztów operacyjnych

• uzyskanie dostępu do zasobów najlepszej jakości

• zwolnienie własnych zasobów do innych celów, np. budowy piramid.

Początkowo dowództwo oraz opracowanie planów batalii pozostawiano zaufanym współpracownikom CIO, przepraszam - wodza. Z czasem, aby zmniejszyć koszty i ograniczyć wpływy zagrażających władcy swą pozycją dworzan, zastąpiono ich wynajętymi strategami. Stratedzy zaś byli zwolennikami rozwiązań kompleksowych - najczęściej pozostawiali sobie prawo doboru wykonawcy swych koncepcji, wprowadzając pełne uzależnienie od dostawcy. W zamian obiecywali:

• koncentrację firmy na działalności podstawowej

• bezinwestycyjne zastosowanie najnowocześniejszych technologii niszczenia przeciwnika (konkurencji)

• podział ryzyka i odpowiedzialności lub wręcz łatwość odcięcia się od ewentualnej porażki

• zwiększoną konkurencyjność.

CIO, rozważając wykorzystanie outsourcingu, powinien pamiętać o przestrogach Machiavellego, który najem obcych oddziałów potępiał, wskazując, że władca powinien polegać na własnych obywatelach lub poddanych, dzięki czemu staje się uczciwy, sprawiedliwy i szanowany. Opisywał on najemników jako wojsko "ambitne, niekarne, niewierne, odważne wobec przyjaciół, tchórzliwe wobec nieprzyjaciół, nie bojące się Boga ani dotrzymujące wiary ludziom". Do tych zaś CIO, którzy wierzą w możliwość powierzenia w ręce zewnętrznych specjalistów planowania rozwoju oraz nadzoru nad strategicznymi operacjami Machiavelli pisał, iż ci, którzy powierzali dowodzenie swych oddziałów innym "… zaczynali jako książęta, a kończyli jako prywatni obywatele".

Na pytanie - czy warto? - każdy musi zatem odpowiedzieć samodzielnie, ale dobrze jest przytoczyć opinię islandzkiego pisarza Halldóra Laxnessa: "Historia się powtarza, lecz za każdym razem więcej kosztuje". Nie przesądzając zatem o wyniku rozważań, warto zauważyć, iż współcześnie z wojsk najemnych korzystają tylko watażkowie w Afryce i papież. W przypadku tego ostatniego łatwiej jednak o cud.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy