Operatorzy budują magazyny

Rynek usług logistycznych rośnie w Polsce bardzo szybko. W skład produktów logistycznych oferowanych na rynku wchodzi logistyka magazynowa, która odgrywa w nim coraz większą rolę.

Rynek usług logistycznych rośnie w Polsce bardzo szybko. W skład produktów logistycznych oferowanych na rynku wchodzi logistyka magazynowa, która odgrywa w nim coraz większą rolę.

Operatorzy logistyczni są bardzo aktywnymi aktorami dokonującego się boomu na rynku powierzchni magazynowej. W ocenie firmy Cushman&Wakefield złożyli zapotrzebowanie na 44% powierzchni zamówionej w I połowie br.

Wszyscy mówią: budujemy się

W przypadku firmy Schenker sp. z o.o. logistyka magazynowa stanowi naturalny element oferty. W ostatnich latach firma zintensyfikowała działania w tym obszarze, pozyskując wiele nowych kontraktów. "Wprowadziliśmy dużo zmian, które zaowocowały nowymi pomysłami, rozwiązaniami i zasobami, jakie mogliśmy wykorzystać do rozwoju tego zakresu działalności firmy. Intensywna praca przyniosła efekt w postaci nowych klientów. Większość z nich korzysta właśnie z kompleksowej obsługi Schenkera" - mówi Jarosław Wiśniewski, dyrektor logistyki w Schenker sp. z o.o. Nasz rozmówca podkreśla, że rozwój logistyki magazynowej wiąże się z podjęciem wielu działań mających na celu optymalizację procesów wewnętrznych i podniesienie efektywności operacji magazynowych. To sposób na pozyskanie zaufania klientów. "Mamy do czynienia dopiero z początkiem intensywnego rozwoju Schenkera na rynku magazynowych usług logistycznych. Z naszych rozwiązań w magazynach zlokalizowanych w okolicach Warszawy, w Łodzi, we Wrocławiu, w Bydgoszczy i Krakowie korzystają już firmy z branży motoryzacyjnej, elektronicznej i dóbr konsumpcyjnych" - opowiada Jarosław Wiśniewski.

W trakcie dokonywania poważnych nakładów na nowe powierzchnie do magazynowania jest także Grupa Raben. "Opierając się na naszym doświadczeniu, obserwacji branży oraz planowanym wzroście gospodarczym, planujemy, że na przestrzeni kilku lat będziemy rokrocznie zwiększali posiadaną powierzchnię magazynową w Polsce o kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych" - mówi Christophe Le Corre, dyrektor ds. logistyki i magazynowania w Grupie Raben. W ostatnich miesiącach firma powiększyła magazyny dla firmy Fresh Logistics (obecnie firma ma w 5 lokalizacjach blisko 30 tys. mkw. magazynów dla produktów wymagających kontrolowanej temperatury od +2 do +6 stopni Celsjusza), natomiast w połowie 2008 r. firma zakończy budowę kolejnych 26 tys. mkw. dla firmy Raben w Gądkach k. Poznania. W przyszłym roku powiększy również swoje centra dystrybucyjne na Górnym i Dolnym Śląsku. Grupa Raben dysponuje magazynami nie tylko w Polsce, ale również w wybranych europejskich państwach. "Dzięki temu klient może zlecić nam kompleksową obsługę logistyczną lub magazynowanie zarówno w Polsce, jak na Litwie, Łotwie, Ukrainie oraz w Estonii, Niemczech czy Holandii. Od kilku lat obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na wymienione usługi, widoczne szczególnie na Ukrainie. Dlatego też oddaliśmy do dyspozycji klientów 20 tys. mkw. nowoczesnych magazynów w Brovarach pod Kijowem, a nasze plany zakładają ich dalszą rozbudowę już w kolejnym roku" - mówi Christophe Le Corre i wyjaśnia: "Coraz większa liczba firm chce mieć jednego operatora logistycznego w danym regionie Europy. To właśnie przede wszystkim w związku z tym zwiększamy zarówno powierzchnię magazynową, jak i zakres świadczonych przez nas usług".

Do gry wchodzą także firmy logistyczne znane doskonale dotąd z innych specjalizacji. "Świadczenie usług logistyki magazynowej jest stosunkowo nową kompetencją C. Hartwig Gdynia SA. Nasza firma szybko zmniejsza jednak dystans do konkurencji, która w logistyce magazynowej specjalizuje się od dawna. Cały czas prowadzimy intensywne działania akwizycyjne i marketingowe, dzięki czemu posiadamy już około 40 tys. mkw. powierzchni magazynowych, z czego ponad 15 tys. mkw. stanowią nowoczesne centra logistyczne w trzech lokalizacjach, tj. Chorzów, Gdańsk, Warszawa. W przyszłym roku planujemy dalsze zwiększenie powierzchni, i to zarówno w już istniejących lokalizacjach, jak i w zupełnie nowych miejscach" - mówi Robert Piotrak, kierownik produktu logistyka magazynowa w C. Hartwig Gdynia SA.

Wymagający operatorzy mają wymagających klientów

Firmy logistyczne zainteresowane są przede wszystkim nowoczesną powierzchnią magazynową. Model współpracy z deweloperem, magazyn na miarę czy raczej uniwersalny, kwestia lokalizacji i wyposażenia - to wszystko parametry ściśle uzależnione od prognozowanego zapotrzebowania klientów operatora. "Przyjęta strategia rozwoju logistyki magazynowej w Schenkerze pozwala na indywidualne podejście do potrzeb klienta i propozycję lokalizacji, które są dla niego najbardziej atrakcyjne. Zainteresowani otrzymują ofertę korzystnych rozwiązań ze względu na wymagania produkcji i dystrybucji, jak również pod kątem kosztowym. W obsłudze klienta, w zależności od jego potrzeb, korzystamy więc zarówno ze standardowych rozwiązań magazynowych, jak i dostosowujemy magazyny do indywidualnych wymagań" - mówi Jarosław Wiśniewski z Schenkera. Firma stara się też integrować lokalizację magazynów z lokalizacją terminali w sieci Schenkera. "Pozwala to minimalizować koszty dla klientów i jednocześnie wykorzystać przewagę konkurencyjną, jaką daje Schenker, w postaci bardzo rozległej sieci regularnych połączeń. Dzięki temu towary klientów w krótkim czasie trafiają np. na półki sklepowe do setek punktów w Polsce i odbiorców poza granicami naszego kraju" - dodaje Jarosław Wiśniewski.

Sekunduje mu Stanisław Lukowicz, dyrektor generalny Kuehne + Nagel w Polsce. "Oczekiwania, jakie są stawiane przez operatora logistycznego deweloperom, w głównej mierze zależą od wymagań ich klienta. Wachlarz klientów firmy KN obejmuje sektor samochodowy, lotniczy, high-tech, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, wyroby przemysłowe i dodatkowo po przejęciu firmy ACR Logistics powiększył się o rynek dóbr telekomunikacyjnych i szybko rotujących. Klient przedstawia nam swoje wymagania, a my przygotowując ofertę, staramy się zaoferować najlepsze rozwiązania" - mówi Stanisław Lukowicz.

Jako przykład wymagającego użytkownika dyrektor generalny Kuehne + Nagel w Polsce podaje klientów wytwarzających produkty łatwo psujące się. To przekłada się na wyższe wymagania stawiane przez operatora deweloperowi. Konieczne jest zapewnienie podwyższonych reżimów higienicznych (żywność) i temperaturowych (mrożonki) w całym łańcuchu procesu logistycznego. Obok temperatury ważne są zachowanie odpowiedniej wartości wilgotności powietrza oraz zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego. "Każdorazowe przygotowanie projektu logistycznego definiowanego do obsługi produktów łatwo psujacych się powinno być połączone z wnikliwą analizą zagrożeń dla produktów i ustaleniem punktów krytycznych procesu (HACCP) w każdym jego momencie, tj. od transportu aż do operacji wewnątrz magazynu" - mówi Stanisław Lukowicz.

Dyrektor generalny Kuehne + Nagel zwraca przy tym uwagę, że dla operatora logistycznego decydującego się na długofalową współpracę z deweloperem i wynajęcie magazynu ważna jest także możliwość zwiększenia wynajmowanej powierzchni w przypadku poszerzenia produkcji przez klienta. "Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, wspólnie ustalamy propozycje współpracy i sugerujemy najlepsze rozwiązania logistyczne. Owszem, bazujemy na naszej wiedzy i sprawdzonych standardach zarządzania magazynem. Jednak rozwiązania logistyczne, które oferujemy, są szyte na miarę" - podsumowuje Stanisław Lukowicz.