Odpowiedzialność biznesu

Przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie są nastawione na kapitał intelektualny, na wiedzę.

Przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie są nastawione na kapitał intelektualny, na wiedzę.

Odpowiedzialność biznesu

Organizacje przyszłości muszą nauczyć się zaspakajania potrzeb społecznych, muszą tworzyć dobro publiczne, by poczuć się integralną częścią społeczeństwa. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa coraz bardziej będzie zasługą osiągnięć intelektualnych, znaczenie kapitału będzie malało. Takie podejście jest ostatnio bardzo popularne. Cieszyć się więc można, że ukazała się na naszym rynku książka polskiego autora, poświęcona tej problematyce.

Podejście do problemu jest dość teoretyczne, ale trudno się temu dziwić. Co warte docenienia: przywoływane są w niej poglądy wielu cenionych na świecie autorytetów, by wspomnieć w pierwszej kolejności o P. F. Druckerze. Szkoda, że autor uległ skłonności wygłaszania skrajnych poglądów: "Liberalizm wprowadzony w Polsce nie przyniósł oczekiwanego efektu, nie uczynił naszej gospodarki terenem gry o zyski moralne i nie spowodował pobudzenia kreatywnej przedsiębiorczości. Wytworzył natomiast rozległe obszary patologii gospodarowania" (str. 170, gdzie są także stwierdzenia o "degradacji życia narodu" i "upadku ekonomicznym przedsiębiorstw"). Autor chyba wymazał z pamięci międzynarodowe raporty o tym, że Polska prezentuje się kiepsko pod względem liberalnego otwarcia, pominął też dane z roczników statystycznych.

Marcin Żemigała, "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw", Wolters Kluwer Polska, s. 270.