Obalamy mity wokół CIO

Czy CIO powinien raportować wyłącznie do CEO? Czy koniecznie musi być właścicielem architektury korporacyjnej? Czy cele IT zawsze muszą być dostosowane do celów finansowych firmy? A może to tylko mity, które wryły się w naszą świadomość i które należałoby obalić?

Mit: trzeba koniecznie raportować do CEO. Błąd. "W naszych najnowszych badaniach przeprowadzonych w najefektywniejszych firmach, nie znaleźliśmy żadnego związku między strukturą raportowania CIO i sukcesem organizacji. Są etapy w dojrzałości firmy, gdy najważniejsze dla CIO jest udoskonalenie metodologii projektowej i zarządzania kosztami. To nie wymaga raportowania do top menedżerów. Jeśli dział prawidłowo funkcjonuje i CIO jest gotów do strategicznego działania, nie musi raportować do CEO" - mówi Jeanne Ross szefowa Center for Information Systems Research w Massachusetts Institute of Technology.

Mit: większość firm wykorzystuje IT governance do podnoszenia wartości informatyki. Przemyślmy to raz jeszcze. "Dla większości firm IT governance to tylko seria komitetów, za którymi ukrywają się ludzie" - mówi Ross. Przy próbach zaangażowania wszystkich, governance może stać się przeszkodą dla przejrzystego mierzenia. "Myślisz, że ludzie biorą odpowiedzialność za inwestycje IT, podczas gdy tego nie robią" - zauważa Ross.

Dobre IT governance wymaga także jasności priorytetów strategicznych, której większość firm nie posiada, jak wynika z badań Ross. "Podczas spotkań komitetów, muszą na nowo ustalać, co próbują zrobić". Szczere dyskusje na temat strategii i priorytetów poprzedzające komitety i spotkania mogłyby bardzo pomóc.

Wreszcie dobre IT governance polega także na przekazywaniu wszystkim wiedzy na temat IT. Przy tworzeniu zasad, większość firm zaczyna od inwestycji IT, a powinny zaczynać od przeglądu implementacji. Firmy, które są najlepiej zarządzane, nieustannie oceniają stopień, w jakim projekty realizują ich wymogi biznesowe" - wyjaśnia Ross.

Mit: CIO powinni być właścicielami architektury korporacyjnej. Nie tak prędko. CIO często czują się odpowiedzialni za całą , mimo, że na ogół nie mają ani wystarczającej władzy ani perspektywy potrzebnych do stworzenia takiej architektury, która odpowiadałaby na wszystkie potrzeby organizacji. To prowadzi do nieporozumień. "To zły pomysł, aby CIO posiadał architekturę korporacyjną" - mówi Ross. Firmy powinny zdać sobie sprawę, że "architektura mówi wszystko o tym, w jaki sposób firma będzie funkcjonowała, działała i rosła. Jedyną osobą, która może posiadać architekturę korporacyjną jest CEO. Jeśli CEO nie akceptuje tej roli, może tam naprawdę nie być żadnej architektury" - uważa Ross.

Mit: CIO powinien dostosować swoje priorytety do celów finansowych. Nieprawda. Ostatnio, coraz więcej firm koncentruje się na krótkoterminowym zwrocie z inwestycji. "Musimy sobie z tym poradzić. Kwartalne cele finansowe niszczą nas. IT zajmuje się zapewnieniem biznesowi długoterminowej siły i elastyczności. Niech ktoś inny martwi się o cele kwartalne, CIO powinni skoncentrować się na uczynieniem firmy wielkiej na zawsze" - podkreśla Ross.

Nie oznacza to, że CIO może ignorować kwartalną presję, jednak powinien unikać inwestycji, które inspirowane są krótkoterminowym myśleniem. Nie można mierzyć IT w taki sposób, jakbyśmy mierzyli ostatnią kampanię reklamową.

Martha Heller jest autorką książki, która ukaże się wkrótce: "The CIO Paradox" i prezesem firmy doradztwa personalnego Heller Search Associates.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy