Nowoczesny lider - spotkanie Klubu CIO, Warszawa, 31 maja 2012 roku

Lider w trudnych czasach daje pracownikom oparcie i zapewnia poczucie sensowności ich działania. Powinien brać odpowiedzialność za swoje decyzje i zaszczepiać w ludziach wizję, nie tracąc optymizmu i nadziei.

Dariusz Duma

Dariusz Duma

Spotkanie Klubu CIO, które zorganizowaliśmy 31 maja br. poświęcone było w całości problematyce współczesnego przywództwa w frimach. Nad tym, czym jest nowoczesny lider zastanawiał się ekspert w tej dziedzinie - Dariusz Duma, znany szefom IT także z łamów CIO Magazynu Dyrektorów IT, gdzie publikuje cykl tekstów poświęconych roli top menedżera. Prezes Chiltern Consultacy Polska, trener, coach i doradca, Partner Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie rozpoczął od przypomnienia, że menedżerowie powinni szukać odpowiedzi na pytania czym jest przywództwo: rolą, koniecznością, darem? Czy można się tego nauczyć, a jeśli tak, to w jaki sposób? Szczególnie w trudnych czasach, pracownicy chcą zobaczyć w swoim szefie pewność i siłę. On sam musi się nauczyć odnaleźć w sobie tę pewność, siłę i moc.

Warto zadać sobie pytanie, o najbardziej edukujące, najcenniejsze doświadczenie z życia zawodowego. Być może odpowiedź na nie pomoże określić siebie jako lidera, pokaże nam samym, czego i w jaki sposób nauczyliśmy się do tej pory.