Nowoczesny lider - spotkanie Klubu CIO, Warszawa, 31 maja 2012 roku

Lider w trudnych czasach daje pracownikom oparcie i zapewnia poczucie sensowności ich działania. Powinien brać odpowiedzialność za swoje decyzje i zaszczepiać w ludziach wizję, nie tracąc optymizmu i nadziei.

Nowoczesny lider - spotkanie Klubu CIO, Warszawa, 31 maja 2012 roku
Nowoczesny lider - spotkanie Klubu CIO, Warszawa, 31 maja 2012 roku

Dariusz Duma

Spotkanie Klubu CIO, które zorganizowaliśmy 31 maja br. poświęcone było w całości problematyce współczesnego przywództwa w frimach. Nad tym, czym jest nowoczesny lider zastanawiał się ekspert w tej dziedzinie - Dariusz Duma, znany szefom IT także z łamów CIO Magazynu Dyrektorów IT, gdzie publikuje cykl tekstów poświęconych roli top menedżera. Prezes Chiltern Consultacy Polska, trener, coach i doradca, Partner Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Nowoczesny lider - spotkanie Klubu CIO, Warszawa, 31 maja 2012 roku

Spotkanie rozpoczął od przypomnienia, że menedżerowie powinni szukać odpowiedzi na pytania czym jest przywództwo: rolą, koniecznością, darem? Czy można się tego nauczyć, a jeśli tak, to w jaki sposób? Szczególnie w trudnych czasach, pracownicy chcą zobaczyć w swoim szefie pewność i siłę. On sam musi się nauczyć odnaleźć w sobie tę pewność, siłę i moc.

Nowoczesny lider - spotkanie Klubu CIO, Warszawa, 31 maja 2012 roku

Warto zadać sobie pytanie, o najbardziej edukujące, najcenniejsze doświadczenie z życia zawodowego. Być może odpowiedź na nie pomoże określić siebie jako lidera, pokaże nam samym, czego i w jaki sposób nauczyliśmy się do tej pory.

Nowoczesny lider - spotkanie Klubu CIO, Warszawa, 31 maja 2012 roku


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy