Nowe szanse dzięki nowym technologiom

Ponieważ - jak twierdzą niektórzy - dane to nowa ropa naftowa , coraz ważniejsze staje się sprawne zarządzanie informacjami, posługiwanie się zaawansowanymi narzędziami analitycznymi i budowanie modeli biznesowych wykorzystujących wiedzę dostarczaną dzięki technologii.

Tematem przewodnim tegorocznego SAS Forum były możliwości i rozwiązania, które niesie ze sobą gospodarka elektroniczna oraz Big Data. Dominujący zaczyna być model biznesowy "event driven" - firmy muszą coraz szybciej reagować na nowe zdarzenia, zmiany w otoczeniu. Do tego niezbędne jest odpowiednie zarządzanie wciąż rosnącym wolumenem danych. Nowoczesne technologie, takie jak SAS High-Performance Analytics pozwalają na szybkie obliczenia w technologii in memory - to, co dawniej wykonywane było w ciągu kilku godzin teraz udaje się w ciągu kilku sekund.

Simon Torrance, CEO - STL Partners, Global ICT Agenda Council - World Economic Forum, stwierdził, że Big Data jest modnym tematem. Niektórzy nazywają dane "nową ropą naftową", jest to zasób, który przy użyciu odpowiednich narzędzi i technologii do analizowania i zarządzania, może stymulować nową falę innowacji. Dzięki wykorzystaniu danych, firmy są w stanie poznać wzorce postępowania swoich klientów, analizować je, przewidzieć przyszłe zachowania i trendy konsumenckie. Jednocześnie rządy, ustawodawcy i grupy walczące o prawa obywateli martwią się potencjalnymi zagrożeniami prywatności i bezpieczeństwa informacji, w miarę jak dane są digitalizowane i przechowywane w bazach danych on-line. Aby stworzyć odpowiednie środowisko zaufania dla działań związanych z Big Data, World Economic Forum pracuje nad zdefiniowaniem odpowiedniej infrastruktury biznesowej, prawnej i technicznej.

Zobacz również:

Zdaniem Simona Torrance’a, nowoczesny świat można opisać angielskim skrótem VUCA: volatile, uncertain, complex, ambiguous (niestabilny, niepewny, złożony, niejasny) - to pojęcia, które kojarzą się z zagrożeniami. Jednak ten akronim można odczytać także jako listę możliwości: vibrant, unreal, crazy, astounding (porywający, nierealny, szalony, zdumiewający).

Jak wynika z cytowanego przez Simona Torrance’a badania przeprowadzonego wśród prezesów firm z całego świata (Global Survey of CEOs, Oxford Economics 2011), technologie które będą miały najbardziej pozytywny wpływ na biznes w ciągu najbliższych pięciu lat to: technologia mobilna, Business Intelligence, Cloud Computing, Social Media. Firmy zastanawiają się, w jaki sposób powinny wykorzystać te technologie do własnego rozwoju.

W jaki sposób tworzyć strategię dostosowaną do przemian technologicznych? Przede wszystkim należy zrozumieć rynek i cały łańcuch wartości handlu elektronicznego. Prawdziwą wartością jest wspieranie całego procesu biznesowego.

Drugim krokiem, według Simona Torrance’a, jest zrozumienie technologii. Jego zdaniem telefon komórkowy jest "nowym szwajcarskim scyzorykiem", który zrewolucjonizuje handel. Mobilny portfel to najważniejsze pole bitwy współczesnego handlu, bankowości, telekomunikacji, transportu publicznego i e-commerce. Trzeci krok to znalezienie odpowiedniego modelu biznesowego.

Wykorzystywanie dużych wolumenów danych było motywem przewodnim także innego wystąpienia - Włodzimierz Słupecki, dyrektor CRM w Banku Pekao SA, mówił o wykorzystaniu technologii IT w marketingu zdarzeniowym. Dzięki gromadzeniu i analizowaniu danych o klientach banki mogą wprowadzać innowacyjne rozwiązania i zdobywać przewagę konkurencyjną. Nowe rozwiązania technologiczne, takie jak bankowość mobilna, media społecznościowe czy geopozycjonowanie umożliwiają zbieranie danych o zachowaniach i zwyczajach konsumentów. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym dane te można wykorzystać w nowoczesnym marketingu.

Konferencja SAS Forum 2012 "Digital Economy - Opportunities & Solutions" została podzielona na część biznesową, która odbyła się 9 października oraz technologiczną, która została zorganizowana w nowym centrum konferencyjno-szkoleniowym SAS Innovation Hub.

Magazyn CIO był patronem medialnym wydarzenia.