Nowe podejście do licencji

Firmy powinny zacząć prowadzić działania mające na celu głębokie zmiany w sposobie licencjonowania oprogramowania - wynika z analizy Forrestera.

Wielu wendorów będzie uaktualniało długoterminowe polityki licencyjne - twierdzą analitycy Forrestera. Jest to rezultat "rosnącego napięcia spowodowanego ciągłą potrzebą zwiększania przychodów przez sprzedawców i jednocześnie presją obcinania kosztów związanych z utrzymaniem systemów nie przynoszących wartości dodanej po stronie kupujących" - czytamy w raporcie "Ceny oprogramowania i trendy związane z licencjami".

Rozwój cloud computingu i systemów mobilnych będzie także odgrywał znaczącą rolę w kształtowaniu się tych relacji. Forrester radzi firmom, aby stworzyły strategie, które będą pasowały do zmian w licencjonowaniu.

Autorzy raportu spodziewają się, że dostawcy aplikacji będą dopuszczali coraz większą elastyczność w kwestiach związanych z utrzymaniem oprogramowania, przerzucając punkt ciężkości ze zdobywania przychodów na zwiększanie satysfakcji klientów i redefiniując cennik.

Zdaniem analityków Forrestera, Microsoft zacznie formalnie oferować ceny pakietu Office na zasadzie ról przypisanych użytkownikom w ciągu trzech lat. IBM i Oracle - według Forrestera - "wolno zareagują na zmianę", z powodu swojej utrwalonej pozycji i kosztów związanych z wprowadzeniem większej elastyczności. SAP będzie musiał zmierzyć się z nowymi trendami, aby pokonać dostawców działających w modelu SaaS, ponieważ ma wiele do stracenia, jeśli tego nie zrobi, jednocześnie też wiele do zyskania, dzięki wprowadzeniu postawy bardziej przyjaznej klientowi.

Firmy kupujące oprogramowanie mogą poczynić cztery użyteczne kroki w odpowiedzi na zmiany na rynku

Pierwszy to budowanie "modeli" oceny długoterminowych kosztów związanych z ofertami różnych sprzedawców. Trzeba wziąć pod uwagę "całe życie" aplikacji. np. w modelu SaaS mogą wydawać się tańsze w krótkiej perspektywie, ale w ciągu sześciu lat pracy okażą się droższe, zwłaszcza jeśli dostawca podniesie ceny gdy klient jest już na niego skazany.

Forrester radzi firmom, aby brały pod uwagę wpływ zmian w przebiegu projektu i wielkości przedsięwzięcia, aby oszacować znaczenie elastyczności sprzedawców. Te szacunki powinny być realistyczne, aby dostarczyć wiarygodnych porównań w wymaganiach sprzętowych.

Po drugie, firmy powinny wziąć pod uwagę czynniki komercyjne w zarządzaniu projektami i decyzje o wyborze partnerów. Może to zwierać odmowę skorzystania z usług konkretnego wendora, dopóki nie ma poważnej alternatywy.

Po trzecie, biznes powinien rozważyć wieloletnie porozumienia z dostawcami, aby "zapewnić sobie korzystne warunki z pojedynczym wendorem. Ważne jednak, aby nie stracić zbyt dużo elastyczności na rzecz jednorazowej zniżki" - czytamy w raporcie.

Po czwarte, Forrester radzi firmom, aby odrzucić przestarzałe mierniki i decydować się na innowacyjne rozwiązania cenowe i licencyjne. Nie ma idealnego narzędzia pomiaru cen i nie ma prostej odpowiedzi na wyzwania związane z oceną wartości dla klienta w różnych profilach użytkowania z cloud computingiem włącznie.

Organizacje powinny dać dostawcom oprogramowania kredyt zaufania dla nowych pomysłów, nawet jeśli na końcu wybiorą znaną sobie opcję.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy