Nowa cenna specjalizacja

W najbliższej przyszłości będzie rósł popyt na specjalistów ds. danych - osoby, które używając nowoczesnych narzędzi IT będą potrafiły analizować zasoby danych w firmie pod kątem ich użyteczności biznesowej.

Nowa cenna specjalizacja

Kim jest specjalista ds. danych (data scientist)? To ktoś, kto analizuje duże wolumeny danych należące do organizacji aby znaleźć trendy, które mogą wpłynąć na rezultaty biznesowe. Specjaliści ds. danych szukają pytań, które powinny zadawać działy biznesowe, aby nie stracić przewagi konkurencyjnej. Pracują bezpośrednio z przedstawicielami zarządu, doradzając im w jaki sposób zyskać maksymalną wartość z dużych wolumenów danych i zintegrować nowe informacje. Specjaliści ds. danych mogą być agentami zmiany w nowoczesnych organizacjach, poprawiając jakość współpracy w przedsiębiorstwie i integrację informacji.

Jakie umiejętności są potrzebne na tym stanowisku? Specjalista musi radzić sobie ze złożonością informacji, ma wpływ na dział biznesowy i IT, samodzielnie przeprowadza analizy. Największą wartość dla organizacji przynosi, gdy sprawdza, jaką wiedzę mogą przynieść dane, a nie spędza czas na zgłębianiu funkcjonalnych aspektów zarządzania danymi. Głęboka wiedza na temat analizowania danych czy użycia prognostycznych narzędzi analitycznych jest mniej ważna niż doświadczenie w zadawaniu odpowiednich pytań za pomocą narzędzi technologicznych. Firmy mogą przegapić doskonałych kandydatów, jeśli przy wyborze będą stosować standardowy kwestionariusz skoncentrowany na umiejętnościach związanych z danymi.

Tekst powstał na podstawie wypowiedzi Anjula Bhambhriego, wiceprezesa Big Data Products, IBM.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy