Norma nader inspirująca

Kalkulacja procesowa przebiega w następujących etapach: kompletowanie procesów dla klienta, sprawdzenie środków do realizacji procesów, zebranie wszystkich kosztów składowych, przeprowadzenie obliczeń wg odpowiedniego algorytmu. Metoda ta ma tę zaletę, że traktuje każdego klienta indywidualnie. Daje to możliwości precyzyjnego sporządzania kalkulacji ceny wyrobu, co jest szczególnie ważne przy realizowaniu złożonych przedsięwzięć, w którym bierze udział kilku podwykonawców.

Informatyka w sukurs

Korzyści z zarządzania w ujęciu procesowym są widoczne już w momencie uruchamiania zamówienia klienta. Wystarczy rozwinąć listę wszystkich procesów klienta, a wiadomo co kto robi, w jakim terminie, za ile, jakie obowiązują dokumenty, jakie powstają zapisy w poszczególnych etapach działań, kto odpowiada za kontrolę i pomiar satysfakcji klienta.

Duże korzyści w zarządzaniu procesowym przynosi zastosowanie informatyki. I tak zastosowanie informatyki w zarządzaniu procesowym dało firmie przemysłu maszynowego następujące korzyści:

  • skrócenie cyklu opracowania procesu (z 30 godz. do 2 godz.);

  • skrócenie cyklu wprowadzania zmian w dokumentacji systemowej (z kilku godzin do kilku minut);

  • zachowanie aktualności listy dokumentacji i zapisów przy zmianach organizacyjnych;

  • skrócenie czasu przygotowania audytorów do audytu (z 6 godz. do 1 godz.);

  • zdecydowane zmniejszenie ilości papieru (z 500 stron/komplet do 50 stron/komplet obecnie).