Nierówne płace w IT

Coraz więcej kobiet w branży IT uważa, że ich płace są niższe niż mężczyzn na podobnych stanowiskach - wynika z badania firmy Intellect.

Raport "2010 Perceptions of Equal Pay Survey" pokazuje, że 14% kobiet pracujących w branży technologicznej ma pewność, że ich koledzy - mężczyźni na tych samych stanowiskach, zarabiają więcej, 36% wierzy w to, choć nie ma dowodów na poparcie tej tezy. Ten drugi odsetek wzrósł o 12 pkt. proc w ciągu ostatnich dwóch lat - w 2008 r. wyniósł 24%.

Ankietę przeprowadzono wśród 119 kobiet z sektora technologicznego, 75% respondentów pochodziło z dużych firm.

Większość respondentów (59%) uważa, że ich płace odzwierciedlają doświadczenie i umiejętności. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat w firmach struktura płac stała się mniej przejrzysta - 63% ankietowanych twierdzi, że ich przedsiębiorstwo nie pokazuje w jasny sposób metod określania wynagrodzeń, premii i dodatków. Dwa lata wcześniej ten odsetek wynosił 57%.

Czytaj także:

Kobietom trudniej awansować

Wynagrodzenia w IT będą rosły, ale zmienią się wymagania

Ile zarabia polski informatyk


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy