Nieprzygotowani do podróży w chmurę

Zdaniem dostawców usług IT i outsourcingowych tradycyjni klienci usług outsourcingu IT nie radzą sobie z cloud computingiem -- wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG Sourcing Advisory.

Dostawcy usług IT i doradcy specjalizujący się w outsourcingu ocenili umiejętności swoich klientów związane z cloud computingiemi w różnych aspektach, w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza "nieprzygotowany" a 5 "bardzo dobrze przygotowany". Menedżerowie IT uzyskali zawstydzająco niskie noty.

Menedżerowie IT uzyskali najniższe noty w kategorii umiejętności zarządzania inicjatywami cloudowymi - od 1,69 do 2,19 punktu. Niewiele lepiej wypadła ocena ich umiejętności strukturyzowania i wybierania usług cloudowych - doradcy przyznali w tej kategorii 1,81 punktu, a dostawcy - 2,35 punktu.

Menedżerowie IT otrzymali niskie noty również w kategorii zdolności osiągnięcia w krótkim terminie dojrzałości rozwiązań cloud computingu i wspierania potrzeb obliczeniowych: 2,19 (doradcy) i 2,68 (dostawcy).

Najlepiej dostawcy usług outsourcingowych ocenili zrozumienie w sposobu, w jaki cloud computing może uzupełniać tradycyjne systemy korporacyjne - przyznali swoim klientom 2,81 punktu, zaś doradcy - 2.03 punktu.

Mimo niskich ocen, respondenci uważają, że zainteresowanie rozwiązaniami opartymi o chmurę obliczeniową będzie rosło - 42% ankietowanych dostawców usług IT twierdzi, że ich klienci posiadają co najmniej jedno wdrożenie cloudowe i że zaangażowanie w chmurę wzrośnie do 66% w przyszłym roku.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy