Narzędzia wspierające zarządzanie portfelem projektów w Project Management Office (PMO)

Resource Management

Narzędzia wspierające zarządzanie portfelem projektów w Project Management Office (PMO)

Moduł Resource Management pozwala w sposób optymalny zarządzać zasobami ludzkimi zaangażowanymi w realizowane przez firmę przedsięwzięcia. Moduł ten posiada następujące funkcjonalności:

 • definiowanie ról (ang. roles) oraz umiejętności (ang. skills);
 • utrzymanie bazy zasobów ludzkich i powiązań między nimi;
 • stopień wykorzystania zasobów w różnych projektach;
 • planowanie zasobów;
 • zgłaszanie zapotrzebowania na zasoby.

Zarządzanie zasobami zgodnie z najlepszymi praktykami HP opiera się na rozdzieleniu funkcji kierownika zasobów (ang. resource manager) od funkcji kierownika projektu. Kierownik projektu zgłasza zapotrzebowanie na zasoby (ang. staffing profile), definiując w zgłoszeniu, m.in., jakich specjalistów i ilu w danych okresach będzie potrzebował, zgodnie z harmonogramem prac w projekcie.

System informatyczny HP PPM umożliwia również analizę obciążenia puli zasobów i porównanie zgłoszonego zapotrzebowania na zasoby (ang. total forecast) z jej pojemnością puli (ang. total capacity).

Kierownik zatwierdza lub odrzuca zgłoszenie zapotrzebowania na zasób, przypisując na przykład konkretną osobę z imienia i nazwiska. W przypadku przekroczenia 100% obciążenia zasobu w danym okresie rozliczeniowym system informuje kierownika o tym fakcie. Na rysunku widać, że zasób w osobie Dariusza Malinowskiego przeciążony jest w grudniu o 0, 22 FTE (ang. Full Time Equivalent).

Istnieje również możliwość bardziej szczegółowego przyjrzenia się, jak rozkłada się obciążenie danego zasobu w danym czasie i kiedy występuje przeciążenie (ang. overallocation).

Podsumowanie

Centrum zarządzania portfelem projektów zapewnia bieżące informacje na temat zadań strategicznych i operacyjnych, w tym projektów w toku, inicjatyw w trakcie analizy i wszystkich pozostałych prac. System wspiera optymalizację portfela poprzez szybkie identyfikowanie projektów, które zapewnią najszybszy zwrot z inwestycji (ROI) oraz realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Ekspert ds. Oprogramowania Business Technology Optimisation, Hewlett-Packard Polska

Przypisy

1 Gartner, "Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management, 2007", Matt Light i Daniel Stang, 15 czerwca 2007.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy