Narzędzia dla finansisty

W dzisiejszej gospodarce decyzje strategiczne o wejściu firmy na dany rynek sprowadzają się do odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: "czy firma posiada finansowanie takiej inwestycji?" i "w jaki sposób jest w stanie efektywnie konkurować na rynku?"

W dzisiejszej gospodarce decyzje strategiczne o wejściu firmy na dany rynek sprowadzają się do odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: "czy firma posiada finansowanie takiej inwestycji?" i "w jaki sposób jest w stanie efektywnie konkurować na rynku?"

Do podjęcia decyzji finansowania strategicznych inwestycji potrzebne są nowoczesne (dostosowane do bieżących i przyszłych potrzeb), bardzo precyzyjne narzędzia inżynierii finansowej, czyli narzędzia Business Intelligence. One jednak bardzo szybko się starzeją: to, co jeszcze pięć lat temu było krzykiem techniki, dziś już nie spełnia rosnących potrzeb użytkowników. Właściciele firm niechętnie inwestują w nową technologię, jeżeli poprzednia formalnie jeszcze się nie zamortyzowała. Najlepszym możliwym wyjściem w tej sytuacji jest outsourcing Business Intelligence, tj. zapewnienie dostępu do ciągle unowocześnianych technologii wspomagających zarządzanie bez konieczności ich zakupu oraz do wiedzy o jej najefektywniejszym wykorzystywaniu. Zatem wymienione funkcje narzędzi wspomagających zarządzanie finansowe są oczywiście niezbędne w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, jednak ze strategicznego punktu widzenia bardziej jest potrzebne elastyczne, zintegrowane rozwiązanie klasy Business Intelligence wykorzystujące stale aktualizowaną wiedzę merytoryczną i doskonaloną technologię informatyczną.

Jacek Kuciński, dyrektor Financial Management Practice, Polska