Najmłodsi pracownicy chętnie wyręczą dział IT

Młodzi pracownicy, którzy rozpoczynają karierę, chętniej niż ich starsi koledzy pomagają rozwiązywać problemy ze sprzętem - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Bogmar.

Może to być dobra wiadomość dla przepracowanego zespołu wsparcia IT. W badaniu przeprowadzonym przez Isurus Market Research and Consulting na zlecenie firmy Bogmar uczestniczyło 400 amerykańskich pracowników biurowych w wieku między 20 a 29 lat. Pytania dotyczyły ich postępowania gdy jakieś urządzenie związane z pracą (laptop, smartfon) przestaje prawidłowo działać. Przepytano także 200 menedżerów IT na temat ich postrzegania i radzenia sobie z pracownikami z omawianej grupy wiekowej. Ponad 80% ankietowanych menedżerów IT uznało, że najmłodsze pokolenie pracowników ma inne lub zupełnie inne oczekiwania w stosunku do technologii niż osoby z dłuższym doświadczeniem zawodowym.

To pokolenie wychowywało się w towarzystwie telefonów komórkowych, wszechobecnego internetu i jest zaprzyjaźnione z elektronicznymi gadżetami. Gdy jego przedstawiciele wkraczają na rynek pracy, oczekują, że technologia w organizacji będzie pracowała w podobny sposób jak w prywatnym życiu, zjawisko to zwane jest często konsumeryzacją IT.

Gdy technologia przestaje prawidłowo pracować, oczekują, że zostanie szybko naprawiona. Ok. 60% respondentów uważa, że powinno to zająć osobom z help desku najwyżej 10 minut. Tego rodzaju oczekiwania mogą stać się przyczyną stresu dla pracowników działu IT. Jednak okazuje się, że młodzi pracownicy chętnie uczestniczą w naprawianiu awarii technologicznych, próbują samodzielnie rozwiązywać problemy, lub pomagają w naprawach, w przeciwieństwie do starszych pracowników, którzy wolą pozostawić rozwiązanie problemu specjalistom IT.

Wielu najmłodszych pracowników w ogóle nie zwraca się z prośbą o pomoc do działu IT, szukają w internecie rozwiązania problemu, lub proszą o pomoc na forach internetowych. Ok. 71% uczestników badania przyznaje, że najpierw szukają rozwiązania problemu w internecie, a dopiero później kontaktuje się z działem wsparcia IT.

Może to znacząco zmniejszyć ilość pracy działu IT, ale przynosi także potencjalne zagrożenia - pracownicy mogą nieumyślnie narazić firmę na utratę wrażliwych danych lub ułatwić hakerom włamanie do systemu.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy