Najlepsza chmura w Polsce

Chmurowy system telekomunikacyjny w Europapier-Impap wygrał konkurs Best in Cloud 2016. Zwycięzcę wybrali uczestnicy chmurowej konferencji zorganizowanej przez Computerworld 15 marca.

Europapier: jeden telefon

Europapier-Impap to lider w branży dystrybucji podłoży do druku i reklamy w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 8 oddziałów w Polsce, obsługiwanych przez Call/Contact Center oraz zwykłe telefony pracowników biurowych. Po wygaśnięciu wsparcia dotychczasowego rozwiązania telekomunikacyjnego firma w lipcu 2015 przeszła na nowy system NFON działający w oparciu o chmurę, pracujący w rozproszonej strukturze oddziałów Europapier połączonych siecią MPLS. Przez pierwszy miesiąc funkcjonowania nowego rozwiązania pracownicy pracowali równolegle na starym systemie, którego zadaniem było przekierowanie połączeń do nowego rozwiązania. Po przeniesieniu wszystkich numeracji stary system został z końcem czerwca 2015 odłączony.

Firma kilkakrotnie zredukowała koszty utrzymania systemu telekomunikacyjnego, nastąpiło też znaczne uproszczenie administrowania łącznością. Dodatkowo pracownicy uzyskali dostęp do nowych funkcji (chat, wewnętrzna poczta głosowa). Rozwiązanie pozwoliło wyłączyć z obsługi procesów telekomunikacyjnych działy IT w poszczególnych oddziałach, co w praktyce umożliwiło „przerzucenie” zasobów IT do innych zadań.

WAT: wielka serwerownia w małym kontenerze

Wojskowa Akademia Techniczna postanowiła „nadgonić” światowe trendy, decydując się na realizację projektu kontenerowej serwerowni o wysokiej gęstości, która zalicza się do jednych z najbardziej efektywnych rozwiązań w Europie. Jak zaznaczają odpowiedzialni za wdrożenie, rozwiązanie przeniosło uczelnię o 15 lat w przyszłość, dając tym samym najnowsze technologie zarówno w zakresie infrastruktury technicznej datacenter, jak i w zakresie urządzeń IT.

Realizowany projekt był odpowiedzią na jasno postawione zapotrzebowania organizacji, takie jak elastyczność środowiska hostującego usługi, szybkość dostarczania usług konsumentom, prostota w zarządzaniu zasobami i ich odzyskiwaniem, czy minimalizację kosztów ponoszonych na personel IT (model chmury IaaS, PaaS).

Od stycznia 2014 do października 2015 zespół projektowy uczelni wraz z Atende S.A. oraz Emerson Network Power, realizował wdrożenie. Co zrobiono? Powstała mobilna, kontenerowa serwerownia, monitorowana wideo, wyposażona w nowoczesny system ppoż. Wdrożono największą w Europie sieć SDN w oparciu o rozwiązanie Cisco ACI.

Rozwiązania zaimplementowane przez WAT posiadają nadmiarowość elementów każdej warstwy DataCenter, pozwalając na bezprzerwowe utrzymanie krytycznych dla uczelni aplikacji usług. Co ważne, usługi chmurowe zwiększyły szybkość realizacji projektów badawczo-naukowych, jednocześnie zauważalnie tnąc koszty obsługi istniejących systemów i usług.

Uniwersytet Jagielloński: poczta dla 60 tys. użytkowników

Po chmurę sięgnął Uniwersytet Jagielloński. Problemem, z którym borykała się uczelnia był brak niezawodnej, integrującej się z urządzeniami mobilnymi poczty elektronicznej, na tyle pojemnej, by bez problemu zapewnić funkcjonowanie kont pocztowych, współdzielenia kalendarzy i ogólnouczelnianej książki adresowej dla blisko 60 tysięcy użytkowników. Wdrożenie nowego systemu poczty oznaczałoby zakup pamięci masowych o pojemności 300 TB, dodatkowo zabezpieczenie przestrzeni na kopie zapasowe oraz zapewnienie wydajnej infrastruktury sieciowo-serwerowej.

Uczelnia zdecydowała się na zaoferowanie swoim użytkownikom (pracownicy, studenci, absolwenci, doktoranci) usługę chmurową Microsoft Office 365, darmową dla uczelni (Office 365 for Education). Czynnik ekonomiczny zadecydował o wyborze rozwiązania chmurowego. Dział Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z polskim oddziałem Microsoft podjął się wdrożenia i zintegrowania go z kilkudziesięcioma istniejącymi systemami informatycznymi pracującymi lokalnie w oparciu o infrastrukturę uczelni.

Uruchomienie usług w chmurze powiązane było z wdrożeniem lokalnych systemów centralnej usługi Active Directory i systemu zarządzania tożsamością. Założenie było takie, iż identyfikatory i hasła, którymi posługują się użytkownicy muszą być tymi samymi dla usług lokalnych i chmurowych i będą się zmieniać wraz ze zmianami statusu użytkowników (student staje się doktorantem, absolwentem albo pracownik jest równocześnie studentem etc.).

Wdrożony został system do zarządzania cyklem życia tożsamości w systemach lokalnych i chmurze Office 365, system zarządzania tożsamością Microsoft Forefront Identity Manager (FIM), integrujący systemy SAP, USOS, LDAP, IDMRepo, AD, Office 365. Synchronizacja obiektów między lokalnym AD a Microsoft Azure realizowana jest obecnie przy użyciu programu ADConnect. Za pośrednictwem systemu FIM i programu ADConnect realizowana jest także funkcjonalność synchronizacji haseł między systemami on-premise i chmurowymi.

Z usług chmurowych korzysta obecnie 25 tys. użytkowników, docelowo będzie to 50 tys. studentów i duża grupa absolwentów. Zrealizowane wdrożenie Office 365 jest największym w obszarze edukacji w Europie.

Dzięki niemu UJ może realizować nowe formy dydaktyczne (steaming wideo, witryny SharePoint, OneDrive) czy usprawniać wymianę i współdzielenie informacji między wykładowcami i studentami bądź zespołami badawczymi (SharePoint Online, Microsoft Groups).

ING: szybkość z chmury

ING Services Polska (ISP) dostarcza usługi na rzecz podmiotów Grupy ING na całym świecie. Usługi świadczone przez ISP obejmują między innymi hosting, zarządzanie zasobami czy obszar security IT.

Ze względu na szybki rozwój infrastruktury, firma musiała podjąć decyzję o zbudowaniu prywatnej chmury, która pozwoliłaby na oferowanie elastycznych usług dla klientów oraz skrócenie czasu potrzebnego na uruchomienie nowych serwerów wirtualnych (rocznie ISP dostarcza ich ok 250).

Organizacja zdecydowała się na System Center 2012 oferowany przez Microsoft. Wdrożenie rozpoczęło się w 2014 roku, zakończyło w grudniu 2015 (z długą przerwą wynikającą z fazowości projektu).

Rozwiązanie oparte o prywatną chmurę pozwoliło zmniejszyć czas oczekiwania klientów na dostawę aplikacji czy serwera bazy danych z 12 dni do maksymalnie 3 godzin. Projekt ma też bezpośrednie przełożenie na redukcję kosztów organizacji. ISP był w stanie obniżyć koszty utrzymania systemów przewidzianych w chmurze o około 20% w porównaniu do standardowych kosztów utrzymania.

BS we Wschowie: usprawnienie helpdesku

Bank Spółdzielczy we Wschowie jasno określił swoje potrzeby – nowoczesna usługa chmurowa, skupiająca w sobie narzędzia do obsługi HelpDesku i sprawnej komunikacji, pozwalająca na obsługę 250 użytkowników wewnętrznych w terenowych placówkach na obszarze trzech województw oraz kilkunastu tysięcy klientów banku.

Potrzebna była usługa, która pozwoliłaby sprawnie zarządzać Centrum Wsparcia, które zaspokaja usługi back office w odniesieniu do pracowników i front office dla klientów bankowości internetowej.

HelpDesk był w banku rozwijany od kilku lat, jako narzędzie autorskie. W 2015 roku instytucja zaprosiła do współpracy Integrated Solutions oraz Orange i efektywnie połączyła usługi od dostawców zewnętrznych (VoIP) z własnymi rozwiązaniami, tworząc jedną usługę, zawierającą kilka elementów komunikacyjnych.

Nowa platforma pisana pod procesy zachodzące w banku, dała biznesowi narzędzia do komunikowania się z Centrum Wsparcia oraz miedzy sobą i klientami. Odejście od starych technologii analogowych znacznie zredukowało też koszty operacyjne instytucji.

PKP: nowoczesność z historią

Analizy kultury organizacyjnej w PKP S.A. pokazały, że organizacja potrzebuje jednego spójnego i nowoczesnego narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi, dostępnego w chmurze. PKP postanowiła zautomatyzować takie procesy, jak ocena kompetencji, zarządzanie przez cele, zarządzanie szkoleniami czy planowanie sukcesji i ścieżek karier.

Zdecydowano się na rozwiązanie SAP SuccessFactors. W ramach projektu uruchomiono osiem modułów i podmodułów, co sprawiło, że wdrożenie było największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Projekt objął niemal całą organizację.

Z różnych procesów HR zaimplementowanych do systemu korzysta obecnie 19 departamentów i 2200 pracowników. W ramach przygotowania projektu zadbano o to, aby niektóre z funkcjonalności systemu mogły być także transferowalne do całej grupy PKP.

Dzięki SAP SF firma zoptymalizowała procesy HR, zarówno jeśli chodzi o czas ich realizacji, jak i koszty utrzymania systemu. Dodatkowo wprowadzenie najnowocześniejszych technologii cloudowych wpłynęło na budowę wizerunku organizacji jako nowoczesnej, elastycznej, otwartej na zmiany i współczesne trendy, co w przypadku firmy z taką historią nie jest bez znaczenia.

Inter Cars: zwiększyć sprzedaż w internecie

Inter Cars jest największym dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych i użytkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Umacnianie segmentu handlu elektronicznego wymusiło na organizacji zastosowanie niezawodnego i skalowalnego rozwiązania, które wesprze proces składania zamówień online, wyszukiwanie związków między częściami (katalog zawiera 1,4 mln pozycji) i będzie integrowało się z posiadanym CRM i kilkoma systemami ERP.

Firma zdecydowała się na wybór MS Azure. Projekt wdrożony w ciągu dwóch lat zaowocował przede wszystkim zmniejszeniem czasu niedostępności systemu i lepszym dostępem do informacji o cenach i dostępności towarów w sieci. Obecnie blisko 60% przychodów firmy uzyskuje przy wykorzystaniu aplikacji elektronicznych.