Mój partner w biznesie

Systemy informatyczne nie mogą być już samodzielnymi modułami, do których "doczepia się" inne fragmenty biznesowych aplikacji. Dotyczy to także systemów do zarządzania logistyką przedsiębiorstwa.

Systemy informatyczne nie mogą być już samodzielnymi modułami, do których "doczepia się" inne fragmenty biznesowych aplikacji. Dotyczy to także systemów do zarządzania logistyką przedsiębiorstwa.

Odchodzą w przeszłość programowe rozwiązania IT z czasów panowania popularnego arkusza kalkulacyjnego, których zadaniem było zarządzanie obrotem towarowym. W wielu wypadkach opracowane były one przez firmę we własnym zakresie i obecnie nie radzą sobie już z dynamicznym wzrostem liczby zadań biznesowych. Systemy magazynowo-logistyczne muszą dostarczać informacji nie tylko o aktualnych stanach magazynowych, ale także, w korelacji z innymi aplikacjami, odpowiadać na pytania o liczbę, miejsce, czas dostaw.

Integralnie do logistyki

Z tego powodu coraz częściej organizacje skupiają się na optymalizacji CAŁEGO łańcucha dostaw, a nie tylko jego poszczególnych ogniw. Integracja wszystkich uczestników łańcucha dostaw materiałów, producentów wyrobów gotowych, firm spedycyjnych, dystrybutorów byłaby niemożliwa bez wsparcia aplikacji IT systemów klasy ERP, SCM, elektronicznej wymiany danych. Organizacje dysponujące dziesiątkami magazynów, sklepów i setkami modeli produktów muszą obecnie starać się o wydajne zorganizowanie całej struktury IT, która będzie kontrolować wszystkie zdarzenia dotyczące logistyki, a na dodatek dostarczać zarządom aktualnych informacji operacyjnych. Przykładowo, dla detalistów z branży FMCG ważna jest szybkość dostaw, dlatego usługi muszą być dostosowane do zmieniających się oczekiwań popytowych i coraz krótszych cykli dostaw różnego rodzaju placówek handlowych, takich jak sklepy internetowe czy duże sieci handlowe. Zarządy firm z branży FMCG, ale także w innych segmentów rynku na rozwiązania IT dla logistyki patrzą jak na elementy, które pomagają w sprawnym zarządzaniu przepływem towarów (składowaniem, przeładunkami), komisjonowaniem towarów z użyciem systemów komunikacji głosowej (voice picking) czy synchronizacją przepływu towarów przychodzących i opuszczających magazyny.

Według wielu specjalistów, na rynku logistyki nasila się obecnie tendencja do dzielenia się szeroko pojmowaną informacją o produkcie na różnych etapach jego przetwarzania. "Rozwiązania IT coraz mocniej wspierają przekaz informacji w ramach łańcucha dostaw" - mówi Maciej Mazuruk, menedżer ds. rozwoju biznesu w firmie BCC, odpowiedzialny za obszar łańcucha dostaw i . "Firmy zaczynają uzgadniać między sobą tzw. kartoteki produktów, aby niezależnie od systemu wykorzystywanego przez danego partnera zawsze operować tą samą nomenklaturą, opisem, numeracją, ilościami, informacjami o rozmiarach, wagach itp. Ujednolicone w ten sposób dane o produktach są wykorzystywane przez kolejnych partnerów, podczas wysyłki zamówień, przy generowaniu informacji o statusie zamówienia, terminach dostawy, przy awizacji dostaw itp. W tym celu coraz częściej stosuje się portale informacyjne, narzędzia typu e-business oraz EDI". Co istotne, coraz więcej firm wspiera swoje relacje z partnerami za pomocą narzędzi CRM do obsługi klienta lub SRM do obsługi dostawcy, wcielając w życie filozofię partnerstwa w biznesie.

Nie zapomina się też o wewnętrznych strukturach organizacji. Jak już zaznaczyliśmy, skierowane do wewnątrz organizacji rozwiązania IT mają za zadanie wspierać zarządzanie dużymi ilościami produktów i informacji. Do najnowszych trendów zalicza się m.in. wdrożenie systemów automatycznej identyfikacji, począwszy od klasycznej technologii kodów kreskowych zintegrowanych z terminalami, a skończywszy na identyfikacji radiowej (RFID) i znakowaniu produktów tzw. tagami. Dzięki tym rozwiązaniom można zaoszczędzić czas związany z przetwarzaniem danych oraz kontrolą jakości produktów, uniknąć pomyłek oraz skutecznie zarządzać różnorodnymi magazynami i miejscami składowania.

Aby ogród był piękny

W ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym rola CIO, który jest świadomy potrzeby uzyskiwania przez systemy IT dużej elastyczności, jest podobna do roli dobrego ogrodnika, który nie poprzestaje na pielęgnacji swoich ulubionych drzewek owocowych, ale opiekuje się całym ogrodem. Uwzględnia zatem wśród systemów "do logistyki" wiele uzupełniających się nowoczesnych aplikacji, m.in. do:

  • zarządzania zapasami towarów w sklepach i centrali,
  • planowania i programowania sprzedaży i zakupów,
  • zarządzania danymi podstawowymi,
  • zarządzania dostawami ekspresowymi,
  • śledzenia tras przesyłek,
  • zarządzania centrum telefonicznym, naprawami, gwarancjami, czyli serwisem itd.

"W kontekście wdrożenia nowych systemów logistycznych szef IT pełni w wielu firmach rolę integrującą technologię i biznes, a zatem coraz częściej wchodzi w obszary wykraczające poza "klasyczne" działania informatyczne" - wyjaśnia Maciej Mazuruk, menedżer ds. rozwoju biznesu BCC, obszar łańcuch dostaw, CRM. "Obecnie szef IT częściej rozmawia z dyrektorem produkcji, logistykami, szefami zaopatrzenia oraz z przedstawicielami firm transportowych na tematy nie tylko technologiczne, ale przede wszystkim biznesowe. CIO musi umieć przełożyć wymagania przedsiębiorstwa wobec procesów lub funkcjonalności w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw na odpowiedni wybór systemu do obsługi zdarzeń gospodarczych".

Nie można zapominać też o hurtowniach danych, które umożliwiają prezentowanie złożonych raportów za okresy dłuższe niż miesiąc, dając podstawę zarządowi organizacji do programowania działań biznesowych.

Spokojnie - drzwi są już otwarte

Biznes się kręci, dostawy towarów, ale i zyski z miesiąca na miesiąc są większe, a organizacja rośnie w siłę. Zarząd oraz CFO i CIO muszą być świadomi, że to od ich rozwagi w planowaniu procedur IT zależy, czy tak będzie w przyszłości. Jak przyznaje wielu dyrektorów CIO, na pewnym etapie rozwoju organizacji nie można już polegać na sprawdzonych dotychczas aplikacjach, entuzjazmie i pracowitości. Systemy IT, zwłaszcza te, które dedykowane są zarządzaniu przepływem towarów, muszą zostać na nowo zaplanowane i przyporządkowane do modelu biznesowego organizacji.

Co ważne, w systemach logistycznych musi istnieć również możliwość wprowadzania modyfikacji, wynikających czy to nowelizacji prawa, czy ze specyfiki biznesu. A więc, gdy na pewnym etapie rozwoju biznesu pojawi się zapotrzebowanie na nowe rozwiązania IT, ich poszukiwanie można zacząć od spojrzenia na najlepszych i ustalone przez nich standardy.

Podglądanie najlepszych w branży jest obecnie jednym z najbardziej dominujących trendów, także jeżeli chodzi o pracujące u nich systemy IT zarządzające logistyką. Nie warto iść okrężną drogą, dochodząc do rozwiązań, które już pracują u najlepszych w danej branży. "Wśród trendów w dziedzinie informatyzacji w logistyce zauważam przede wszystkim automatyzację procesów oraz wymianę danych w czasie rzeczywistym" - twierdzi Jakub Abramczyk, dyrektor generalny polskiego oddziału Symbol Technologies. "Do wymienionych przeze mnie zastosowań służą systemy oparte na mobilnych czytnikach kodów kreskowych oraz na sieciach bezprzewodowych (WiFi). Tego rodzaju systemy wraz z oprogramowaniem typu WMS (Warehouse Management System) umożliwiają optymalizację pracy magazynierów oraz inteligentne zarządzanie powierzchnią magazynową. Innym przykładem są rozwiązania dla firm kurierskich. Terminale przenośne do zastosowań przemysłowych ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych służą już kurierom za podstawowe narzędzie pracy, przekazując informacje o dostarczaniu przesyłek między danym oddziałem a pracownikiem w terenie. Te systemy są już de facto standardem w wielu organizacjach".

A może magazyn przekazany?

Organizacjom, które nie chcą utrzymywać działów logistycznych ze względu na koszty, a zależy im na skoncentrowaniu się na podstawowej działalności, pomocną dłoń podają firmy należące do grupy operatorów logistycznych. Przekazanie im zadań związanych np. z magazynowaniem może przynieść organizacji wiele korzyści. Oprócz zredukowania inwestycji w rozbudowę departamentu IT o sprawny moduł logistyczny, nowe technologie przyczynić się mogą do łatwiejszego przejścia organizacji na model outsourcingu zarządzania logistyką. Mogą skutecznie pomóc w podniesieniu jakości obsługi rynku, zapewnieniu terminowych dostaw, oszczędności czasu, umożliwić elastyczne i dynamiczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów, nadać nową jakość kontaktom serwisowym.

<hr size="1" noshade>Czy polskie organizacje są zdolne wchłonąć najbardziej nowatorskie rozwiązania IT dla logistyki? Czy raczej będą na razie ograniczać się do rozwiązań połowicznych lub mniej zaawansowanych, tańszych?

Mój partner w biznesie

Maciej Mazuruk, menedżer ds. rozwoju biznesu BCC, obszar łańcuch dostaw, CRM

Firmy decydują się na inwestycje w IT w zależności od skali biznesu, ilości przetwarzanych informacji oraz przede wszystkim budżetów i dostępności personelu do obsługi aplikacji. Jestem pewien, że większość firm produkcyjno-handlowych z czasem skupi się na jednym zintegrowanym systemie informatycznym. Polskie przedsiębiorstwa nadal będą podchodzić bardzo ostrożnie do nowatorskich rozwiązań - te, które nie korzystają dziś z systemów klasy ERP, na pewno wybiorą w pierwszym etapie rozwiązania klasyczne i sprawdzone, dopiero potem będą wdrażać najnowsze zdobycze IT. Zatem na początku będzie to raczej obsługa logistyki poprzez zaimplementowanie np. MRP, gospodarki materiałowej lub modułów sprzedażowych, a dopiero w drugiej kolejności elementów typu SRM czy CRM. Jednak już dziś jest wiele organizacji, które zdają sobie sprawę, że rozwiązania połowiczne są tylko pozornie tańsze. W dobie globalizacji przepływu informacji przegląd narzędzi IT prowadzi do prostego wniosku: Prowizorkom mówimy stanowcze: NIE.

Mój partner w biznesie

Jakub Abramczyk, dyrektor generalny polskiego oddziału Symbol Technologies

Dla wielu osób zaskakujący może być fakt, że rozwiązania wdrażane w regionie Europy Środkowej i Wschodniej są często bardziej zaawansowane niż w takich krajach, jak Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone. Dzieje się tak dlatego, że wiele systemów IT na Zachodzie było wdrażanych w oparciu o starsze technologie i nie zostały jeszcze zamortyzowane. Polskie firmy zaczynają od zera, inwestując od razu w rozwiązania najnowszej generacji. Obecnie Polska stanowi jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów na świecie pod wzglądem sprzedaży rozwiązań IT dla logistyki. Podczas oceny potencjału rynku dla tego rodzaju rozwiązań należy uwzględnić przede wszystkim dwa czynniki: liczbę mieszkańców i poziom płac. Na podstawie tych kalkulacji Polskę można uznać za wyjątkowo atrakcyjny rynek, szczególnie ze względu na jej rozwój po wejściu do Unii Europejskiej.

<hr size="1" noshade>