Mobilność pracowników coraz powszechniejsza

Do końca tego roku na świecie aż miliard osób będzie pracować zdalnie. Czy CIO są przygotowani do mierzenia efektywności mobilnych pracowników?

Praca zdalna i mobilni pracownicy to rozwiązanie coraz powszechniej stosowane w firmach. Jak szacuje IDC, do końca 2011 roku na świecie będzie już ponad miliard mobilnych pracowników. Jaki stosunek do pracy zdalnej mają CIO i inni przedstawiciele kadry menedżerskiej? Firma Runzheimer International przygotowała już po raz piąty raport Total Employee Mobility Benchmark, w badaniu wzięło udział ok. 100 menedżerów z USA. Wielu menedżerów jest zadowolonych z rozwiązań dla mobilnych pracowników w ich firmach, chociaż w niewielu przedsiębiorstwach działają programy czy systemy do monitorowania i mierzenia efektów tego rodzaju pracy. Koszty związane z "kulturą mobilności" wciąż rosną, a część uczestników badania ma poważne wątpliwości związane z zarządzaniem i nadzorowaniem mobilnych pracowników oraz wydatkami związanymi z utrzymaniem tego rodzaju rozwiązań.

Jak wynika z raportu, 45% siły roboczej w przedsiębiorstwach stanowią pracownicy mobilni. Najczęściej pracują w działach sprzedaży i rozwoju biznesu (20%), jako serwisanci (18%), kadra menedżerska (4%), lub w branży związanej ze szkoleniami i edukacją (3%).

Badanie pokazuje także, że w 2010 roku kwota wydana średnio na podróżującego pracownika to 10292 USD, wobec 9751 w 2009 r., zaś 7350 USD to kwota wydana zainwestowana w rozwiązania mobilne przypadające na pracownika, niezależnie czy pracownicy są mobilni czy nie (dane te nie zmieniły się w porównaniu z 2009 rokiem).

Aż 72% respondentów twierdzi, że ich firmy efektywnie zarządzają programami mobilnej siły roboczej, 57% respondentów przyznaje jednak, że nie używali lub nie są pewni, czy używali, formalnego procesu do mierzenia i ustalania benchmarku dla efektywności mobilności w ostatnich latach.

Ok. 46% respondentów twierdzi, że zarządzanie, nadzorowanie i mierzenie produktywności pracowników są ich największymi problemami w kwestiach związanych z mobilnością pracowników. Inne najważniejsze obawy to: mierzenie sukcesu (20% wskazań), rosnące koszty (10%), satysfakcja pracowników (9%).

Ponad 26% respondentów twierdzi, że satysfakcja pracowników jest największą korzyścią uzyskiwaną dzięki wprowadzeniu kultury mobilnego miejsca pracy. Inne najważniejsze korzyści to: uzyskanie przewagi konkurencyjnej (25%wskazań), oszczędność kosztów (22%), zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa (16%).


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy