Menedżerowie akceptują konsumeryzację IT

Mimo problemów z bezpieczeństwem i integracją, które wiążą się z konsumeryzacją IT w miejscu pracy, menedżerowie godzą się przynoszenie własnych urządzeń do biura.

Aż 78% menedżerów uczestniczących w ankiecie już pozwoliło swoim pracownikom używać prywatnych urządzeń, takich jak laptopy, smartfony i tablety w pracy - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Decisive Analytics wśród 440 prezesów i szefów IT z firm w USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Niemal wszystkie firmy, które pozwalają na używanie tych urządzeń wymagają instalowania na nich oprogramowania zabezpieczającego.

Mimo tych działań prewencyjnych, niemal połowa firm uczestniczących w badaniu odnotowała włamania do system. Następstwem takich zdarzeń są zwykle natychmiastowe zmiany w protokole zabezpieczeń, w tym ograniczenie w prawach dostępu do danych (45% wskazań).

Zobacz również:

  • Pogwarki z cyberbankowcem

Tylko nieliczni zakazali praktyk BYOD (bring your own device) po awariach. Edukacja pracowników w kwestii zarządzania bezpieczeństwem własnych urządzeń postrzegana jest jako kluczowa w redukcji zagrożeń. Niemal połowa respondentów stwierdziła, że BYOD dało ich firmie przewagę konkurencyjną, a wśród prezesów aż 70% było tego zdania. Większość ankietowanych twierdzi, że BYOD jest narzędziem pomagającym w zatrzymaniu i rekrutowaniu pracowników, wspomaga innowacje i kreatywność, poprawia produktywność. Większość respondentów dodaje, że firma ma lepsze notowania wśród pracowników dzięki BYOD, lepsze są także opinie klientów.