Menedżerowie akceptują konsumeryzację IT

Mimo problemów z bezpieczeństwem i integracją, które wiążą się z konsumeryzacją IT w miejscu pracy, menedżerowie godzą się przynoszenie własnych urządzeń do biura.

Menedżerowie akceptują konsumeryzację IT

Aż 78% menedżerów uczestniczących w ankiecie już pozwoliło swoim pracownikom używać prywatnych urządzeń, takich jak laptopy, smartfony i tablety w pracy - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Decisive Analytics wśród 440 prezesów i szefów IT z firm w USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Niemal wszystkie firmy, które pozwalają na używanie tych urządzeń wymagają instalowania na nich oprogramowania zabezpieczającego.

Mimo tych działań prewencyjnych, niemal połowa firm uczestniczących w badaniu odnotowała włamania do system. Następstwem takich zdarzeń są zwykle natychmiastowe zmiany w protokole zabezpieczeń, w tym ograniczenie w prawach dostępu do danych (45% wskazań).

Tylko nieliczni zakazali praktyk BYOD (bring your own device) po awariach. Edukacja pracowników w kwestii zarządzania bezpieczeństwem własnych urządzeń postrzegana jest jako kluczowa w redukcji zagrożeń. Niemal połowa respondentów stwierdziła, że BYOD dało ich firmie przewagę konkurencyjną, a wśród prezesów aż 70% było tego zdania. Większość ankietowanych twierdzi, że BYOD jest narzędziem pomagającym w zatrzymaniu i rekrutowaniu pracowników, wspomaga innowacje i kreatywność, poprawia produktywność. Większość respondentów dodaje, że firma ma lepsze notowania wśród pracowników dzięki BYOD, lepsze są także opinie klientów.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy