Marka jest obietnicą: budowanie wpływowej marki IT

Budowanie marki działu IT i samego CIO jest bardzo istotne, choć często zaniedbywane. Ten temat pojawiał się już na łamach CIO oraz podczas naszych klubowych dyskusji. Tym razem przedstawiamy refleksje eksperta firmy badawczej Gartner, który przeprowadził ankietę poświęconą wizerunkowi wśród CIO z całego świata.

Marka jest obietnicą: budowanie wpływowej marki IT

Patrick Meehan, dyrektor ds. badań w firmie Gartner, który pracował jako CIO w firmie Louis Vuitton, jednej z najbardziej ekskluzywnych światowych marek odzieżowych, niedawno przeprowadził interesujące badania na temat brandingu IT. Jednym z jego spostrzeżeń był fakt, że marka jest obietnicą, a liderzy IT powinni maksymalizować swój wpływ na biznes dzięki silnej obietnicy wartości IT.

Czym jest ta iluzoryczna rzecz zwana marką? I w jaki sposób ma się do organizacji IT? Przede wszystkim, marka nie jest logo czy spisaną wizją lub pochodną strategii IT. Marka jest percepcją i obietnicą. Jest to odczucie, które wzbudza w ludziach produkt, usługa czy firma. Marka definiowana jest poprzez percepcję - pozytywną lub negatywną - klientów lub potencjalnych klientów. Jeden z CIO uczestniczących w badaniu stwierdził "CIO powinni pamiętać, że jeśli nie zbudują swojej własnej marki, zostanie ona zbudowana za nich. Zarządzanie reputacją jest podstawą".

Jedno z najnowszych badań Gartnera, przeprowadzone wśród dyrektorów IT pokazało, że poziom digitalizacji w działach biznesowych jest zaskakująco niski. Brakuje technologii wdrożonej w marketingu, sprzedaży czy dziale rozwoju produktu, która przynosiłaby wartość, zaangażowanie użytkownika czy wspomagała rozwój i tworzenie nowych produktów i usług.

To spostrzeżenie kontrastuje wyraźnie z danymi zebranymi w innych badaniach Gartnera - CEO i zarządów, które jasno pokazują, że liderzy biznesowi oczekują od technologii współtworzenia sukcesu firmy poprzez wprowadzenie nowych modeli zaangażowania, stworzenie nowych produktów i usług oraz wejście na nowe rynki.

Aby biznes odniósł sukces w obecnym, niepewnym otoczeniu, IT powinno się wyróżnić. Do tej pory IT rzadko było postrzegane jako wiarygodny dostawca rozwiązań biznesowych. W zmianie tego stanu rzeczy może pomóc umiejętne budowanie własnej marki. IT musi być postrzegane jako innowator - przenieść się do front office i wzmocnić nowe rozwiązania biznesowe.

Ważnym pierwszym krokiem w kierunku jakiegokolwiek procesu naprawczego jest ustalenie, jak postrzegana jest w organizacji marka IT. Drugim krokiem jest zrozumienie, co to oznacza w kategorii aktualnego statusu twojej organizacji IT.

Marka IT ściśle wiąże się z relacjami wewnątrz organizacji. Gartner sugeruje cztery typy relacji między działem IT a biznesem:

- Ryzykowny: gdy CIO i IT dostarczają usługi poniżej oczekiwań biznesowych. Wiarygodność i zaufanie są na bardzo niskim poziomie, a jedynym celem jest poprawa poziomu dostarczanych usług IT, aby zwiększyć poziom satysfakcji. Tego typu relacji nie można nazwać zrównoważonym.

- Transakcyjny: CIO jest postrzegany jako dostawca usług, odpowiednich dla potrzeb firmy. Liderzy biznesowi i CIO zaangażowani są głównie w zagadnienia funkcjonalne związane z dostarczaniem usług, które pomagają w prowadzeniu biznesu. Tak wygląda większość relacji.

- Partnerskie: CIO osiągnął wiarygodność w dostarczaniu usług IT, angażuje CEO i liderów innych działów w zagadnienia biznesowe. Jest także inicjatorem inicjatyw biznesowych, takich jak program menedżerski obejmujący całą firmę czy poprawa procesów biznesowych.

- Zaufany sojusznik: CIO zachowuje się i jest postrzegany jak prawdziwy lider biznesowy, ważny dla biznesu. Ten rodzaj relacji jest dość rzadki.

Ocena twojej aktualnej marki IT i zrozumienie aktualnej pozycji w relacjach są ważne dla planowania tworzenia marki IT i maksymalizowania wpływu biznesowego połączonego z obietnicą przynoszenia wartości.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy