Mariusz Bober prezesem Grupy Azoty SA

W dniu 19 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego Prezesa Zarządu i trzech Wiceprezesów Spółki. Uchwałą Rady Nadzorczej funkcję Prezesa Zarządu objął Pan Mariusz Bober.

Mariusz Bober prezesem Grupy Azoty SA

Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty SA

Mariusz Bober w 1989 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 1996 roku zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 1992-95 pracował w KGHM Polska Miedź SA, a także w różnych spółkach grupy KGHM do roku 2010. Wlatach 2010-2012 dyrektor inwestycyjny a następnie prezes zarządu Trinity AdVenture sp. z o.o. W latach 2012-2014 dyrektor zarządzający i prezes zarządu Fundacji Rosa.

W Grupie Azoty odpowiedzialny m.in. za kierowanie i koordynowanie prac Zarządu oraz Rady Grupy, nadzór nad realizacją przyjętej Strategii Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej, zarządzanie Grupą Kapitałową oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową, nadzór nad Centrum Biznesu Agro, polityką informacyjną, polityką personalną (HR), strategią społecznej odpowiedzialności biznesu, audytem wewnętrznym, projektami związanymi z komunikacją i wizerunkiem Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej (PR); zarządzanie procesami ryzyk, procesami związanymi z przekształceniami strukturalno – własnościowymi w Grupie Kapitałowej.