Marek Kobielski o dzieleniu się ryzykiem

Rozmowa z Markiem Kobielskim, Prezesem Zarządu, NextiraOne Polska & Central Europe, po debacie oksfordzkiej CIO vs Prezesi Firm IT "Dostawcy IT muszą zacząć dzielić się ryzykiem", zorganizowanej przez Klub CIO podczas premiery raportu Computerworld TOP 200, która odbyła się 26 czerwca 2013.