Made in Poland - polskie marki w Europie

Diagramy skuteczności

W każdym przypadku wykorzystano strategie marki ukierunkowanej na klienta, co oznaczało, że realizacja wizji była uzależniona od skuteczniejszego niż konkurencja zaspokajania potrzeb klientów. Struktura organizacji tych firm została tak opracowana, aby położyć nacisk na szerokie delegowanie uprawnień oraz redukowanie liczby poziomów kierowniczych. Osoby odpowiedzialne za budowanie marek poszczególnych firm zostały tak dobrane, aby umiejętności i ich doświadczenie pozwalały markom tych firm odnieść znaczącą przewagę różnicującą. Jednak najbardziej wzniosła wizja jest bezwartościowa, jeśli organizacja nie posiada strategii, umiejętności, systemów oraz odpowiednio zmotywowanej do jej wdrożenia kadry. Również tożsamość marek została tak dopracowana, aby pokonać szereg ograniczeń o charakterze kosztowo-rynkowym i zapewnić właściwy odbiór marek.

Oto niektóre z tych ograniczeń:

1. Działania konkurencji powodują, że konsumenci każdego dnia są bombardowani niezliczoną ilością informacji, z których zaledwie 5% jest zauważalna, a niecały jeden procent powoduje jakąkolwiek reakcję. W przypadku tych trzech marek zweryfikowana skuteczność dotarcia z informacją o swojej marce do klienta waha się w przedziale 10%-15%.

2. Nieskuteczna tożsamość marki powoduje, że w opinii docelowych klientów pozycjonowanie marki niekoniecznie odpowiada ich potrzebom. Reklamowane specyficzne cechy produktów niekoniecznie muszą być tymi, których poszukują. Jeśli stosunek do otrzymanych informacji jest negatywny, konsumenci interpretują je po swojemu lub zupełnie odrzucają. Szeroko zakrojone badania rynku i preferencji konsumentów prowadzone przez te firmy wskazują, że pozycjonowanie ich marek jest właściwe. Liczne międzynarodowe nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymała marka ,,Quick Step' za innowacyjność i oryginalność, wliczając w to wyróżnienie za oryginalność wzorniczą dla Quick Step Perspective w konkursie organizowanym przez magazyn Podłogi w 2002 r., świadczą o bardzo dobrym pozycjonowaniu tej marki w oczach klientów.

3. Niewłaściwe środki przekazu powodują konfliktowe sytuacje oraz przyczyniają się do spadku sprzedaży. Wybór odpowiednich środków przekazu ma istotny wpływ na zasięg i wiarygodność informacji w opinii konsumentów. Odpowiednie dopasowanie środków przekazu jest stosowane w przypadku marki Quick-Step, gdzie zintegrowana strategia Push and Pull obejmuje zarówno ekspozycje shop in shop, jak i odpowiednio dobrane informacje na stronach www oraz liczne artykuły prasowe, które są wsparte wizerunkiem kształtowanym przez drużynę kolarską. W podobny sposób buduje swoją tożsamość marka Polski Biznes System Informacji w Unii Europejskiej

4. Inne ograniczenia to zbieżność wizerunku marki z pożądaną reakcją konsumentów w zakresie miksu marketingowego. Wszystkie te ograniczenia są skutecznie pokonywane zarówno przez Quick Step, jak i Polski Biznes System Informacji Branżowej w Unii Europejskiej, o czym świadczą wyniki finansowe firm Biznes Serwis sp. z o.o. oraz Unilin Flooring, które stworzyły i skutecznie zarządzają swoimi markami.