MBA za unijne dotacje

Firmy, które chcą pomóc swoim pracownikom uzyskać fundusze na uczestnictwo w studiach podyplomowych, mogą wystąpić o unijne dotacje na ten cel. W sprzyjających okolicznościach przyszły absolwent MBA będzie musiał pokryć zaledwie 20% kosztów.

Firmy, które chcą pomóc swoim pracownikom uzyskać fundusze na uczestnictwo w studiach podyplomowych, mogą wystąpić o unijne dotacje na ten cel. W sprzyjających okolicznościach przyszły absolwent MBA będzie musiał pokryć zaledwie 20% kosztów.

W Polsce dostępnych jest ok. 70 programów MBA. Ceny studiów MBA są różne w różnych regionach kraju. Najtaniej, bo za średnio 17 - 20 tys. zł można zdobyć dyplom MBA w województwach lubelskim, łódzkim, dolnośląskim, małopolskim i zachodniopomorskim. Najdrożej, bo średnio 33 tys. zł trzeba zapłacić w województwach pomorskim i mazowieckim (źródło: badanie "Ceny studiów MBA", edu.pracuj.pl, zrealizowane w maju i czerwcu 2008 r.). Ceny najbardziej renomowanych programów mogą być jednak znacznie wyższe.

W zeszłorocznym rankingu studiów MBA tygodnika "Wprost" pierwsze miejsce przypadło trzem programom: Executive MBA realizowanemu przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i College of Business University of Illinois at Urbana--Champaign, International MBA i Executive MBA realizowanym przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej przy współpracy London Business School, HEC Paris i NHH Bergen oraz Canadian Executive MBA prowadzonemu przez Szkołę Główną Handlową i UQAM Montreal. Cena pierwszego programu to 18,2 tys. euro za 3 semestry, drugiego - 12,9 tys. euro za 4 semestry, trzeciego - 51 tys. zł za 3 semestry. Nawet dla zamożnego uczestnika i nie oszczędzającego pracodawcy to spory wydatek. Na tego rodzaju studia można jednak uzyskać dofinansowanie dzięki unijnemu Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki.

Unijna pomocna dłoń

PO KL finansowany jest w 85% ze środków Unii, a w 15% ze środków krajowych. Za wdrażanie działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, a w szczególności za poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach (to jest właśnie poddziałanie, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych) odpowiadać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet PARP na te działania w ramach PO KL wynosi 672 mln euro; środki zostaną przeznaczone na dotacje w latach 2007 - 2013. W 2008 r. PARP ma do wydania na te cele ok. 400 mln zł. Jeśli nie zostaną wykorzystane, przejdą na następny rok, przy czym należy zdawać sobie sprawę, że nie są to pieniądze przeznaczone wyłącznie na studia podyplomowe, ale na szereg rodzajów szkoleń i projektów doradczo-szkoleniowych mieszczących się w ramach działania 2.1.1.

Odpowiedni konkurs na projekty PARP ma ogłosić lada dzień. Nie wiadomo jednak, jak długo będzie trwała ocena wniosków i czy w związku z tym uczestnikom uda się skorzystać z programów studiów podyplomowych rozpoczynających się jesienią. O dofinansowanie będzie się m.in. ubiegać konsorcjum uczelni zarządzane przez stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości. Do konsorcjum należy 18 państwowych i prywatnych uczelni wyższych, m.in. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska i Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Szczeciński. Wielkość poprzedniego projektu, na który EDP otrzymała finansowanie, wyniosła ponad 35 mln zł, w tym kwota dofinansowania - ok. 29 mln zł, a w projekcie uczestniczyło ponad 6 tys. osób. Najwięcej osób brało udział w studiach podyplomowych oferowanych przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach i Uniwersytet Szczeciński; a uczestnikami byli głównie pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw (prawie 3 tys. osób). Największym zainteresowaniem cieszyły się zarządzanie, rachunkowość i finanse.

Przykładowy projekt dofinansowania studiów podyplomowych

Załóżmy, że wydatki na cały projekt zamkną się w kwocie 2,6 mln zł, z czego wydatki bezpośrednio związane z realizacją studiów podyplomowych to 2 mln zł, wydatki inwestycyjne to 20 tys. zł, wydatki ogólne 400 tys. zł, a wydatki pośrednie - 180 tys. zł. Wydatki bezpośrednio związane z realizacją studiów otrzymają dofinansowanie w wysokości 80%, wydatki inwestycyjne - 50%, wydatki ogólne i pośrednie - 100%. Łączne dofinansowanie zamknie się więc w kwocie 2190 tys. zł, uczestnicy studiów będą musieli wnieść w formie pieniężnej wkład własny w wysokości 400 tys. zł, a projektodawca (przedsiębiorstwo) - wkład własny w wysokości 10 tys. zł.

Uwaga na wytyczne

Na stronach PARP (http://www.parp.gov.pl/index/index/644 ) dostępny jest projekt Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.1.1. w wersji z 13 czerwca 2008 r. Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnieni są przedsiębiorcy i podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich. Projekty, które mogą być przedmiotem dofinansowania, to m.in. studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Maksymalny okres realizacji projektów wynosi dwa lata, a planowana data rozpoczęcia projektu nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być tylko osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zgodnie z wytycznymi, w ramach projektów mogą być realizowane szkolenia w formie studiów podyplomowych, przy czym dana edycja studiów powinna obejmować powyżej 150 godzin lekcyjnych i odbywać się w grupach szkoleniowych liczących od 20 do 40 uczestników.

Mimo że to pracodawca może być podmiotem wnioskującym o dofinansowanie projektu, nie on pokrywa koszty studiów, których nie obejmuje dotacja, lecz sam pracownik. PARP finansować będzie do 80% wydatków bezpośrednio związanych z realizacją danych studiów podyplomowych. Pozostałe 20% stanowić będzie wkład prywatny uczestnika studiów podyplomowych wnoszony w formie pieniężnej. Jeśli w studiach uczestniczy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wartość dofinansowania waha się od 80 do 60%, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa uzyskują niższe dofinansowanie).Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać bezpośrednio do PARP.

Warto też wiedzieć, że przy ocenie wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych będą dodatkowo premiowane projekty o charakterze technicznym, m.in. informatyka, automatyka i robotyka.

Walka o fundusze

Mieczysław Błoński, dyrektor programu American MBA Łazarski, realizowanego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego przez University of Wisconsin

Mamy już przygotowany odpowiedni wniosek i czekamy, aż PARP ogłosi konkurs. Nasz program uznany został przez Fundację Fulbrighta za najlepszy program MBA w Polsce i jest jedynym programem, w ramach którego słuchacze wysyłani są na cały semestr do Stanów Zjednoczonych, a 2/3 zajęć prowadzonych jest przez amerykańskich wykładowców. Z tym wiąże się fakt, że jest najdroższy, tym bardziej więc zależy nam na dofinansowaniu. Nie wiemy jeszcze, jaką część kosztów uda nam się pokryć z dofinansowania, to zawsze określane jest przez komisję oceniającą wniosek.

Do tej pory połowa uczestników zgłaszała się do tego programu studiów z własnej inicjatywy, pokrywając ich koszty z własnej kieszeni, natomiast druga połowa wysyłana była przez pracodawców. Ułatwieniem w finansowaniu jest to, że można płacić oddzielnie za każdy realizowany w ramach programu przedmiot. Innymi słowy, czesne można uregulować w 22 ratach. Jesteśmy w kontakcie z bankami, które udzielają uczestnikom kredytów na studia, ale do tej pory żaden z uczestników naszego programu z nich nie skorzystał. W jednej edycji w programie może wziąć udział od 25 do 30 uczestników.

Dorota Konowrocka jest dziennikarzem tygodnika "Computerworld".