Liderzy biznesu vs liderzy technologii

Badanie Gartnera pokazuje, że stereotypy nadal funkcjonują i CIO wciąż są uważani przez CEO za osoby nadmiernie skoncentrowane na technologii. Natomiast CIO są zdania, że przekraczają w pracy granice różnych działów biznesowych.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Gartner wśród 220 prezesów zarządu firm z całego świata, liderzy biznesowi spodziewają się wzrostu wydatków na IT, ale wcale nie będzie temu towarzyszył wzrost znaczenia roli CIO w organizacji.

Wiceprezes Gartnera, Mark Raskino wyjaśnia, że CIO są rzadko postrzegani przez CEO jako mistrzowie zarządzania innowacjami w firmie, nie są także uznawani za partnerów strategicznych.

Z szacunków Gartnera wynika, że 40% CIO raportuje do CEO, 30% do COO, a 20% do CFO i te proporcje nie zmieniły się od dekady.

"Gdy pytaliśmy prezesów, czemu ich CIO raportują w ten sposób, respondenci nie potrafili podać odpowiedzi. Zbyt często CEO rekrutują dyrektorów IT z zewnątrz, sugerując, że nie mogą znaleźć odpowiedniego kandydata wewnątrz firmy. Moim zaniem, CEO nie poświęcają wystarczająco dużo energii na znalezienie metod rozwijania roli CIO w firmie" - podkreśla Raskino.

CIO wydają się źle wypadać w oczach CEO w kategorii dostosowania do reszty biznesu. Badanie pokazało, że funkcjonuje stereotyp szefa IT zbyt zajętego kwestiami technicznymi aby być efektywnym liderem biznesowym. CIO często są postrzegani jako niezdolni do przyjęcia biznesowej perspektywy.

Raskino wyjaśnia, że CIO uważają, iż przekraczają granice działów, ponieważ kontrolują systemy, które wspierają biznes. Jednak pomaga to w próbach zademonstrowania prezesom i szefom innych działów, że są partnerami biznesowymi i posiadają wiedzę biznesową. "Niektórzy CEO mogą uznać ten tok myślenia za irytujący, ponieważ pokazuje on skoncentrowanie na procesach w firmie, a nie spojrzenie polityczne czy pragmatyczne. Ten obraz doskonałego świata jest w sprzeczności z szarą rzeczywistością życia biznesowego, którą muszą zaakceptować inni liderzy biznesowi, aby osiągnąć swoje cele" - twierdzi Raskino.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy