Lider czy dyktator?

Doskonały lider powinien wzbudzać pozytywne uczucia u wszystkich - uważa Daniel Goleman, który był gościem specjalnym konferencji organizowanej przez Hay Group "Przywództwo przyszłości: lider czy dyktator?", która odbyła się 29 marca w Warszawie. CIO Magazyn Dyrektorów IT był patronem medialnym wydarzenia.

Lider czy dyktator?

Daniel Goleman jest światowej sławy psychologiem i publicystą naukowym. Jego najsłynniejsza książka -"Inteligencja emocjonalna" - została przetłumaczona na 40 języków i rozeszła się w ponad pięciu milionach egzemplarzy. W 2008 roku Dr Goleman znalazł się na liście 10 najbardziej wpływowych myślicieli z dziedziny biznesu publikowanej przez "The Wall Street Journal".

"Zbyt długo menedżerowie postrzegali emocje w pracy jako zgiełk zawadzający w racjonalnym funkcjonowaniu organizacji. Ale czasy ignorowania emocji, jako nie mających znaczenia dla biznesu, przeminęły" - powiedział dr Daniel Goleman podczas wykładu w Warszawie. Zaprezentował słuchaczom najnowsze wyniki badań i przemyślenia związane z kluczową rolą inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu wybitnych przywódców w biznesie. Według badań, kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej stanowią około 2/3 wszystkich kompetencji pozwalających na osiągnięcie bardzo dobrych wyników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Natomiast wybitni przywódcy cechują się nawet 85-procentowym wykorzystywaniem kompetencji emocjonalnych w porównaniu do jedynie 15-procentowego zapotrzebowania na kompetencje związane z inteligencją racjonalną (IQ).

Przywódcy o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej potrafią wytworzyć u współpracowników tzw. rezonans, który wyzwala w ludziach najlepsze cechy, zdolności umysłowe oraz talenty. Ale jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy lider inteligentnie posługuje się kompasem emocjonalnym: jest wrażliwy na uczucia innych, inspiruje, wytwarza pozytywną atmosferę pracy niezależnie od poziomu skomplikowania zadań, nawet w kryzysowych sytuacjach.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy