Kursy nadzwyczaj opłacalne

Porównanie kosztów szkoleń przeprowadzanych metodą tradycyjną z kursami internetowymi przedstawia wyniki dające wiele do myślenia zarządzającym szkoleniami w firmach.

Porównanie kosztów szkoleń przeprowadzanych metodą tradycyjną z kursami internetowymi przedstawia wyniki dające wiele do myślenia zarządzającym szkoleniami w firmach.

Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie o koszty tradycyjnych szkoleń (tabela 1.), przeprowadzono analizę kosztów dla kilkudziesięciu (30-40) punktów na terenie Polski, łącznie 200 osób (3/4 osób jest z terenu kraju). Celem szkolenia jest dystrybucja nowej wiedzy do serwisantów i sprzedawców. Do przekazania wiedzy wystarczy jednodniowe szkolenie. Planuje się je zorganizować, w celu minimalizacji kosztów wynajmu pomieszczeń, w centrali firmy.

W kalkulacji nie uwzględniono: kosztów utraconych korzyści, kosztów późniejszych konsultacji, powtórnego dostarczenia materiałów papierowych.

A jakie są koszty zastosowania e-learningu(tabela2.)? Kurs elektroniczny odpowiadający sześciogodzinnemu szkoleniu tradycyjnemu (w sali) zawiera około 1,5-2 godzin materiału elektronicznego.

Kursy nadzwyczaj opłacalne

Tabela 1. Koszty szkolenia tradycyjnego dla 200 osób

Kursy nadzwyczaj opłacalne

Tabela 2. Koszt opracowania dedykowanego kursu elektronicznego (około 2 godz.)

Kursy nadzwyczaj opłacalne

Punkt opłacalności zakupu dedykowanych kursów elektronicznych

Kursy nadzwyczaj opłacalne

Tabela 3. Opłacalność zakupu kursów elektronicznych zależnie od grupy pracowników do przeszkolenia przy założeniu, że tylko 3/4 osób przyjeżdża z oddalonych lokalizacji