Kultura, sztuka, wino i klimat

Już po raz czwarty został uznany przez magazyn Euromoney za najlepszy bank oferujący usługi bankowości prywatnej. Jego główne siedziby to Zurych oraz Bazylea w Szwajcarii. Jest jedną z najstarszych instytucji finansowych na świecie, liczącą ponad 140 lat. Bank ten poprzez przejęcia i ekspansję wzmocnił swą obecność na rynkach światowych. Rynkowa kapitalizacja na koniec 2006 roku wyniosła 154 mld CHF. Rating nadany przez agencję Standard & Poors to AA+. Mowa oczywiście o szwajcarskim banku UBS, światowym liderze bankowości dla najzamożniejszych klientów (Wealth Management).

Już po raz czwarty został uznany przez magazyn Euromoney za najlepszy bank oferujący usługi bankowości prywatnej. Jego główne siedziby to Zurych oraz Bazylea w Szwajcarii. Jest jedną z najstarszych instytucji finansowych na świecie, liczącą ponad 140 lat. Bank ten poprzez przejęcia i ekspansję wzmocnił swą obecność na rynkach światowych. Rynkowa kapitalizacja na koniec 2006 roku wyniosła 154 mld CHF. Rating nadany przez agencję Standard & Poors to AA+. Mowa oczywiście o szwajcarskim banku UBS, światowym liderze bankowości dla najzamożniejszych klientów (Wealth Management).

Pierwsze miejsca nadane przez uznany magazyn Euromoney w kilkunastu kategoriach globalnych, regionalnych i lokalnych są dowodem uznania dla kultury korporacyjnej i wysiłku, jaki bank UBS wkłada w świadczenie usług finansowych o ponadprzeciętnej wartości dodanej.

"Zdobycie nagrody Euromoney po raz czwarty stanowi dla UBS wspaniałe osiągnięcie. Doskonaląc relacje z klientami i ustanawiając nowe standardy dla usług zarządzania majątkiem, udało nam się skutecznie wyprzedzić konkurencję. Uznanie ze strony przedstawicieli naszej branży potwierdza słuszność obranej strategii UBS, jej realizacji oraz działań związanych z rozwojem talentów" - powiedział Raoul Weil, Head of Wealth Management International.

Kultura, sztuka, wino i klimat

Ujmując w kilku słowach, zakres działalności UBS Global Wealth Management & Business Banking obejmuje następujące usługi i produkty: zarządzanie portfelem, aktywne doradztwo, fundusze inwestycyjne, inwestycje alternatywne, planowanie finansowe, family office, art banking, wine banking.

W podziale na kontynenty największy udział w zainwestowanych aktywach klientów spoza Szwajcarii należy do Europy (55%). Aktywa należące do klientów z portfelami o wartości powyżej 10 mln CHF stanowią 49% zarządzanych aktywów. Pieniądze klientów inwestowane są w następujące aktywa: lokaty, instrumenty rynku pieniężnego, inne bezpieczne inwestycje (22%), obligacje (14%), fundusze inwestycyjne UBS (18%), papiery udziałowe (18%), produkty strukturyzowane i inne inwestycje alternatywne (21%), fundusze inwestycyjne spoza UBS (7%).

Drugi sektor działalności banku UBS to Wealth Management US, obejmujący Stany Zjednoczone. W USA aktywa najzamożniejszych klientów (powyżej 10 mln CHF) stanowią 20%, a więc znacznie mniej niż w pozostałej części świata. Pieniądze Amerykanów inwestowane są w następujące aktywa: lokaty, instrumenty rynku pieniężnego, inne bezpieczne inwestycje (7%), obligacje (29%), fundusze inwestycyjne UBS (4%), papiery udziałowe (16%), produkty strukturyzowane i inne inwestycje alternatywne (36%), fundusze inwestycyjne spoza UBS (8%). Porównując portfele inwestycyjne w obydwu obszarach geograficznych, widzimy wyższą skłonność do ryzyka amerykańskiej klasy zamożnych niż reszty świata. Politykę inwestycyjną UBS cechuje otwarta architektura produktowa. Oznacza to w praktyce, że oprócz ponad tysiąca własnych produktów bank może zaoferować klientom produkty innych instytucji finansowych.

Całkowity udział banku UBS w światowym segmencie Wealth Management stanowi 3,5%, a jest to największy gracz na tym rynku. Dowodzi to, że rynek bankowości prywatnej jest rozdrobniony i należy liczyć się w następnych latach z serią fuzji i przejęć, która przyczyni się do wzrostu koncentracji.

Na koniec 2006 r. UBS zatrudniał około 80 tysięcy pracowników na wszystkich kontynentach, o 8,5 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Około 80% nowych pracowników pocho-dzi z naboru, a tylko 20% z przejęć innych jednostek.

"Aby dać wyraz swemu zaangażowaniu, UBS stworzył w Szwajcarii zespoły doradców klienta przygotowane specjalnie do obsługi polskich obywateli, a w 2003 r. otworzył przedstawicielstwo w Warszawie" - mówi Peter Isenberg, generalny przedstawiciel UBS AG w Polsce.

Trochę finezji

Art banking to usługi w zakresie doradztwa w kolekcjonowaniu dzieł sztuki. Utworzony w 1998 r. w UBS departament Art Banking and Gold & Numismatics zajmuje się pozyskiwaniem dla zamożnych klientów dzieł sztuki czy zbiorów kolekcjonerskich. Należy nadmienić, że to właśnie UBS jako pierwszy na świecie wyszedł do klientów z ofertą art bankingu, umożliwiając im dokonanie profesjonalnego i bezpiecznego zakupu cennych nabytków. W tym celu zatrudnia ekspertów z dziedziny sztuki i wdrożył precyzyjne procedury wewnętrzne w tym zakresie. Specjaliści od dzieł sztuki zajmują się wyceną dzieł oferowanych na aukcjach czy galeriach. Na czele departamentu stoi dr Karl Schweizer.

Klient korzystający z usługi banku otrzymuje profesjonalne doradztwo i pomoc w nabywaniu dzieł sztuki. Nie musi się więc obawiać o autentyczność drogiego nabytku, gdyż bank zbada dokładnie źródło jego pochodzenia, sprawdzi, czy nie figuruje w rejestrze dzieł zaginionych i w razie potrzeby załatwi formalności celne. Bank reprezentuje klienta na aukcji oraz negocjuje cenę i pozostałe warunki transakcji. Klient nie musi zajmować się transportem dzieła, jego przechowywaniem, konserwacją czy ubezpieczeniem.

Kultura, sztuka, wino i klimat

Inwestycje w dzieła sztuki odbiegają charakterem od tych, które kojarzą się nam z giełdą papierów wartościowych. Należą one do grupy inwestycji alternatywnych, a więc takich, gdzie ceny kształtują się inaczej niż akcji. Wzbogacenie portfela o takie inwestycje nadaje mu zupełnie inny charakter, o czym doskonale wiedzą finansiści z banku UBS. W czasach dekoniunktury giełdowej ceny dzieł sztuki mogą podążać w górę. Jak wynika ze studiów UBS, najbardziej dynamicznym rynkiem dzieł sztuki są Stany Zjednoczone, gdzie ceny wzrosły o 32% w okresie VII 2005 - VI 2006. Średnia roczna stopa zwrotu inwestycji w dzieła malarstwa na świecie za okres 1990-2000 wyniosła ok. 4%, co jest porównywalne z inwestycjami w obligacje skarbowe. Największe obroty na aukcjach dotyczyły w ostatnich latach dzieł Picassa. Kolejni to Warhol, Monet, Canaletto, Rothko, Chagall. Należy tu dodać, że bankowi znawcy sztuki nie oferują porad inwestycyjnych dotyczących dzieł sztuki, tzn. nie zajmują się przewidywaniem przyszłej wartości inwestycji. Myślę, że warto inwestować w dzieła sztuki, gdyż z roku na rok zwiększa się liczba najbogatszych ludzi na świecie, których apetyty na takie nabytki będą wzrastać. O zamiłowaniu do sztuki bankowców z UBS świadczy fakt, że pomieszczenia w siedzibie przedstawicielstwa w Warszawie zdobią dzieła polskich artystów (Fliciński, Sasnal).

Bank UBS posiada w ofercie również inne, unikalne propozycje dla najzamożniejszej klienteli. Na przykład kupno winnicy w Bordeaux, Australii, Nowej Zelandii. Wino od tysięcy lat uważane jest za wyjątkowy napój. Przez Chrystusa zostało podniesione do rangi świętości i do dnia dzisiejszego w chrześcijaństwie stanowi symbol Męki Pańskiej. Ceny dobrych roczników na aukcjach osiągają zawrotne poziomy. Od wieków królestwem wina jest Francja. Ponadto cały Basen Morza Śródziemnego obfituje w najprzedniejsze trunki. Rosną też potentaci w Kalifornii, Argentynie, Chile, Afryce Południowej, Australii. Trunki stamtąd noszą nazwę win Nowego Świata, a koneserzy odkrywają w nich nowe bukiety. Inwestycje w winnice posiadają więc potencjał wzrostowy. Bank UBS może taki zakup zrealizować dla klientów posiadających aktywa o wartości co najmniej 50 mln CHF. Usługi związane z zakupem winnicy dla klienta banku są określane mianem wine banking. Zakup winnicy we Francji, Australii, Italii, Chile obsadzonej szczepem Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Syrah może okazać się trafioną inwestycją. Klient nabywa nie tylko nowy potencjał pomnażania majątku, lecz odkrywa nowy styl życia. Należy dodać, że bank UBS nie zajmuje się inwestycjami w wino butelkowane sprzedawane na aukcjach.