Kto jest dobry w R&D

Strategy+Business publikuje doroczny raport Booz Allen Hamilton (BAH) poświęcony korporacyjnym wydatkom na badania i rozwój. Raport ujawnia sukces wąskiej grupy firm wyjątkowo skutecznie lokujących pieniądze w R&D.

Strategy+Business publikuje doroczny raport Booz Allen Hamilton (BAH) poświęcony korporacyjnym wydatkom na badania i rozwój. Raport ujawnia sukces wąskiej grupy firm wyjątkowo skutecznie lokujących pieniądze w R&D.

Powszechnie postrzega się firmowe R&D jako swoistą magiczną czarną skrzynkę, tajemniczy mechanizm, do którego im więcej włoży się dzisiaj, tym więcej karesów uzyska się jutro. O tym wie każdy, nawet jeśli nie bardzo rozumie, dlaczego tak się dzieje. Jednak o ile innowacja może prowadzić do ekonomicznego sukcesu, o tyle nie jest to proces automatyczny. Często duże pieniądze przeznacza się na "odkrywanie Ameryki", podczas gdy dobre pomysły grzęzną przez formalności organizacyjne. Analiza 1000 przedsiębiorstw wydających najwięcej na świecie na badania i rozwój ma na celu wskazanie tych najlepiej pożytkujących pieniądze z budżetów R&D. Liderami rankingu powstałego w oparciu o badania BAH są firmy, które wydając niejednokrotnie mniej niż ich konkurenci i będąc mniej innowacyjne, jeśli chodzi o liczbę wprowadzanych wynalazków i produktów, uzyskują lepszy zwrot finansowy ze swoich inwestycji.

To właśnie łączy tak różne firmy, jak potentata stalowego z Japonii Kobe Steel i Dentsply International, średniej wielkości producenta wyrobów dentystycznych z Pensylwanii, Cadbury Schweppes, Tata Motors (hinduski producent samochodów), Google, Caterpillar, Apple, Adidas, Toyotę i Christiana Diora. BAH udało się w badanej grupie uchwycić 94 firmy, które inteligentniej wydawały środki na badania i rozwój.

Ubiegłoroczny raport BAH dowodził, że wielkość wydatków na badania i rozwój nie przekłada się na wynik firmy. Tegoroczny raport potwierdza tamten wniosek, dodatkowo wskazując innowacyjne praktyki stosowane przez najlepszych w skutecznym inwestowaniu w R&D. 500 największych firm pod względem budżetu R&D wydaje proporcjonalnie mniej niż 500 firm o najmniejszych budżetach na badania i rozwój: mediana wynosi odpowiednio 3,5% wartości sprzedaży i 7,6% sprzedaży. Podnoszenie wydatków na R&D zwiększy liczbę uzyskiwanych patentów, ale nie ma prostej statystycznej relacji pomiędzy liczbą uzyskanych przez firmę patentów a jej wynikami finansowymi. Ponadto, jak wspomniano, zaledwie 10% badanych firm to skuteczni innowatorzy. Sprawność firm z badanej próbki znacznie się jednak poprawiła w porównaniu z ub. rokiem.

Najlepszych w wydawaniu na R&D cechują wyraźnie lepiej rozwinięte umiejętności określenia potrzeb, selekcji projektów, ich budowania i wprowadzania na rynek.

Na podstawie: Barry Jaruzelski, Kevin Dehoff, Rakesh Bordia, "Smart Spenders: The Global Innovation 1000", Strategy+Business.