Krzysztof Skóra za Herberta Wirtha w KGHM SA

3 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała dotychczasowy skład zarządu i powołała nowy zarząd spółki. Na fotelu prezesa Herberta Wirtha zastąpił Krzysztof Skóra, który pełnił już tę funkcję w latach 2006-2008.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 3 lutego 2016 roku odwołała ze składu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby:

  • Prezesa Zarządu Herberta Wirtha;
  • Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Jarosława Romanowskiego;
  • Wiceprezesa Zarządu Marcina Chmielewskiego;
  • Wiceprezesa Zarządu Jacka Kardelę.
oraz powołała Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w następującym składzie:
  • Prezesa Zarządu – Krzysztofa Skóra
  • Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju – Mirosław Stanisław Biliński
  • Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych – Jacek Rawecki.

Krzysztof Skóra

Krzysztof Skóra

Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki we Wrocławiu oraz studia podyplomowe „Finanse i Bankowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Związany z KGHM i grupą kapitałową od wielu lat. Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2006- 2008. Poza tym, m.in. doradca ds. gospodarczych, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie (2008-2012), Skarbnik Gminy Ruja (2003-2006), Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej S.A. w Lubinie w latach 1999- 2002 oraz Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Członek Rady Nadzorczej m.in. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w latach 1991-1994, Polkomtel S.A. w Warszawie oraz Kupferhandelsges.m.b.H w Wiedniu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ZNM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach oraz CVC Sp. z o.o. w Legnicy (1996- 1997).

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (IV kadencji), Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich w latach 2007–2008.