Kotwiczenie klienta

Bandler i La Valle to guru neurolingwistycznego programowania, dla wielu jeszcze tajemniczego, ale zyskującego rozgłos w Polsce NLP.

Bandler i La Valle to guru neurolingwistycznego programowania, dla wielu jeszcze tajemniczego, ale zyskującego rozgłos w Polsce NLP.

Kotwiczenie klienta

Wszystko zaczęło się od Freuda, ale NLP daleko odeszło od powszechnie teraz negowanej freudowskiej psychoanalizy. Neurolingwistyka to nie socjotechnika manipulacji. Bardziej już jej zaprzeczenie. Jest to umiejętność zrozumienia potrzeb klienta, które on sam nie bardzo sobie uzmysławia, a kotwiczenie to metoda polegająca na nawiązaniu z nim psychicznego kontaktu.

Obaj autorzy od wielu lat szkolą menedżerów najsłynniejszych korporacji. Bandler napisał 25 książek przetłumaczonych na 40 języków. Wielokrotnie zmieniał się w zwykłego sprzedawcę, by sprawdzić swą skuteczność. W okresach dekoniunktury na samochody czy nieruchomości zadziwiał sprzedawców bezradnie rozkładających ręce. Nie handlował fioletowymi krowami, ale produktami, których świetność z pozoru minęła nawet bezpowrotnie.

To najbardziej przyjazna w lekturze ze znanych mi książek o wykorzystaniu NLP w biznesie.

Richard Bandler, John La Valle, "Alchemia manipulacji", One Press Wydawnictwo HELION, 2006, s. 284.