Koszty wrócą jak bumerang

Jak wynika z najnowszego badania firmy KPMG "Cost Boomerang", większość europejskich przedsiębiorstw obawia się, że drastyczne kryzysowe cięcia kosztów nie dadzą się utrzymać na stałe i trzeba będzie zwiększyć wydatki. Najbardziej pesymistyczni są ankietowani dyrektorzy finansowi z Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie firmy obawiają się, że nie będą w stanie utrzymać 95% redukcji kosztów, która została wprowadzona podczas recesji - wynika z najnowszego badania KPMG "Cost Boomerang"

Oznacza to, że 90 mld GBP dodatkowych i powracających kosztów może uderzyć w biznes, o ile nie zostaną wprowadzone bardziej zrównoważone inicjatywy cięcia wydatków - wynika z raportu.

IT już dostrzega oznaki tego "bumerangu kosztów" - dostawcy wykazują wzrost sprzedaży. Częściowo jest to wynikiem faktu, że organizacje zastępują starzejące się wyposażenie i odnawiają niezbędne licencje oraz dość ostrożnie, ale jednak inwestują, w przyszły wzrost. Istnieją jednak obawy, że niektórzy dostawcy wrócą do postawy "business as usual", zamiast badać nowe alternatywy takie jak chmura obliczeniowa, czy software as a service.

Firma doradcza KPMG przeprowadziła badanie wśród ponad 500 menedżerów finansowych z 350 największych firm z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii i Holandii. Najbardziej pesymistyczni byli respondenci brytyjscy - ich zdaniem jedynie 5% oszczędności ma charakter trwały. Odsetek ten wynosił 9,3% wśród Holendrów, 6,5% wśród Niemców i 6,6% wśród Hiszpanów.

"Zaledwie 12 miesięcy temu, większość firm koncentrowała się jedynie na cieciu kosztów i przetrwaniu kryzysu finansowego. Niestety, liderzy biznesowi oczekują teraz, że znacząca większość kosztów, które z trudem udało im się wyeliminować, powróci" - stwierdził Martin Scott, Partner w KPMG Performance & Technology.

Powrót kosztów ma różne przyczyny. M.in. krótkoterminowe cięcia kosztów podczas recesji i brak kontroli kosztów, gdy firmy dostrzegły pierwsze oznaki poprawy sytuacji. "Istnieje realne ryzyko, że rosnące koszty szybko zniszczą już napięte dobre wyniki finansowe i wzrost przychodów. Organizacje powinny podwoić swoje wysiłki związane z zarządzaniem kosztami, aby upewnić się, że związane z recesją wysiłki opanowania kosztów nie zostaną stracone w związku z powrotem firmy na ścieżkę wzrostu" - stwierdził Martin Scott.

Powracające koszty oznaczają wyzwania dla firm. Niemal 38% brytyjskich menedżerów finansowych, którzy brali udział w badaniu, obawia się, że gdy gospodarka wróci do zdrowia, koszty powrócą i zniweczą wszystkie oszczędności. Ok. 86% rozważa lub planuje znaczące zmiany w swoim podejściu do kosztów, związane ze strategiami przyszłego wzrostu.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy