Korzyści z upowszechnienia

Przewrót w architekturze BI zaowocuje wzrostem zaintresowania narzędziami analitycznymi wśród małych i średnich firm.

Korzyści z upowszechnienia

Mniej niż połowa małych i średnich firm potrafi skutecznie planować swoje działania. Głównym powodem jest brak inwestycji w narzędzia analityczne, który wynika z ograniczonych budżetów. Decyzję dodatkowo paraliżuje strach. Jak wynika z badań IDC, tylko 31% projektów Business Intelligence opartych o tradycyjne technologie kończy się pełnym sukcesem, i to po upływie przeciętnie 18 miesięcy. Stan ten powoli ulega zmianie. Nowa generacja narzędzi analitycznych - po odrzuceniu technologii OLAP - potrzebuje na wdrożenie zaledwie kilku tygodni i proporcjonalnie niższych nakładów.

Po omacku

Każda firma ma swoją listę pytań. Czy i z którymi kontrahentami podpisywać umowy długoterminowe? Jaką marżę nakładać na oferowane usługi lub produkty? Czy, i o ile zredukować wynagrodzenia i premie? Ale jeśli nie potrafi na bieżąco i dokładnie analizować tego, co dzieje się w jej otoczeniu, odpowiedzi będą błędne, a przyszłość niepewna. To cena, którą płacą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa cieszą się w tym względzie o wiele większym komfortem, ponieważ do analiz i controllingu wykorzystują rozwiązania Business Intelligence. "By uświadomić sobie korzyści, jakie dają tego typu rozwiązania, wystarczy wyobrazić sobie pracę w Internecie bez przeglądarki. Poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości byłoby żmudne i chaotyczne. Bo jeśli nawet wiedzielibyśmy o ukrytych "gdzieś" informacjach, nie potrafilibyśmy do nich dotrzeć" - wyjaśnia Marek Grzebyk, dyrektor Departamentu Business Intelligence z firmy .

Rozwiązania Business Intelligence ułatwiają odnajdywanie ukrytych w gąszczu danych zależności i nowych informacji, zamieniając je na wiedzę o własnej kondycji i otoczeniu biznesowym. Realne korzyści w postaci oszczędności i zwiększenia przychodów firmy biorą się z możliwości podejmowania szybkich i przede wszystkim trafnych decyzji zarządczych opartych na obiektywnych faktach, a nie wyłącznie na przeczuciach lub chęci podążania za większością.

Zmiana oczekiwana

Taka wiedza musi dawać komfort i przewagę. Do niedawna międzynarodowy biznes był gotowy słono za nią płacić, choć wcale nie miał gwarancji, iż wdrożenie Business Intelligence przyniesie szybkie rezultaty. Kiedy w październiku 2006 r. opublikowano raport DM Review i IDC Business Intelligence Survey, okazało się, że zaledwie jedna trzecia projektów kończyła się pełnym sukcesem.

Wówczas na rynku niepodzielnie triumfowały narzędzia analityczne, oparte na ‘kostkach’ OLAP - wielowymiarowych bazach, umożliwiających oglądanie i analizowanie danych z różnych perspektyw. Technologia OLAP, czyli On-line Analytical Proccesing przez wiele lat wydawała się jedyna, słuszna, choć przecież jej zaprojektowanie jest jednym z najbardziej pracochłonnych etapów wdrożenia.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy