Konsumeryzacja to operacja marketingowa

W trakcie listopadowego spotkania Klubu CIO dyskusja o Agendzie na nadchodzący rok poprzedziła zwieńczenie Agendy za 2012 rok. Ostatnim punktem ubiegłorocznego programu Klubu CIO była konsumeryzacja IT.

Pretekst do dyskusji stanowi oczywiście gwałtowny rozwój nowych technologii mobilnych i mediów społecznościowych. Zaproponowaliśmy dwa punkty wyjścia do dyskusji o mobilnym i komunikacyjnym przełomie: wykorzystanie nowości w komunikacji oraz mobilność. Dlatego, jeśli CIO chciałby zadać sobie pytanie, czy wspierając zjawisko konsumeryzacji, będzie bezpośrednio wspierał generowanie biznesu, odpowiedzi i sojusznika powinien szukać w CMO.

W tym kontekście poprosiliśmy o poprowadzenie dyskusji Annę Telakowiec, CMO w firmie Bonduelle Polska. Dzięki przyjęciu przez nią zaproszenia do dyskusji, uczestnicy mieli szansę poznać rzadziej rozpatrywany punkt widzenia. CMO i pracownicy działu marketingu to prawdopodobnie najbardziej kreatywni pracownicy korporacji. Konsumeryzacja IT jest ich trendem - to z grona marketerów rekrutują się najczęściej pasjonaci zastosowania nowych urządzeń w pracy i poszukiwacze wspólnego języka z konsumentami.

Zobacz również:

Anna Telakowiec potwierdziła, że marketing z wielką nadzieją i uwagą przygląda się technologiom mobilnym i mediom społecznościowym. Przynoszą one zmianę sposobu zachowania się konsumentów, a działy marketingu muszą na te zmiany odpowiadać. Potrzebne jest im wsparcie działów IT. Dlatego CIO powinni stać się partnerami dla dyrektorów marketingu, pomagać im w wyborze optymalnych rozwiązań, a także wskazywać innowacyjne kierunki inspirowane rozwojem technologii. Główne obszary współpracy to w opinii Anny Telakowiec: komunikacja z konsumentem, e-commerce oraz BI, rozumiany jako łączenie i wykorzystywanie informacji, która jest w zasięgu firmy. Ze strony dyrektorów marketingu ważne jest wyraźne komunikowanie swoich oczekiwań wobec IT, wręcz organizowanie współpracy wokół tematu nowych mediów, social networkingu, rozwiązań mobilnych i konsumeryzacji. Obecny poziom tej współpracy oceniła jako niedostateczny. Spostrzeżenia Anny Telakowiec wywołały interesującą dyskusję. Rafał Lewandowski z rady programowej CIO zwrócił uwagę, że mamy obecnie do czynienia z erą koncentracji uwagi na poszczególnych klientach, daleko posuniętej personalizacji przekazu marketingowego. CIO i IT posiadają wiedzę o technologiach, które mogą uczynić ten kontakt bardziej efektywnym - potrzeba orientacji CIO na współpracę z CMO.