Konkurs CIO Roku 2011: szukamy gwiazd

Zapraszamy do udziału, do czerpania radości z uczestniczenia i zwyciężania w prestiżowym konkursie środowiska CIO!

Konkurs CIO Roku 2011: szukamy gwiazd

Trwa Konkurs CIO Roku 2011. Udział w konkursie oznacza możliwość podjęcia szlachetnej rywalizacji z najlepszymi CIO w Polsce. To znakomita okazja do zweryfikowania swoich osiągnięć, porównania ich z dokonaniami innych. To szansa nagłośnienia swoich sukcesów, które przekładają się na powodzenie całej firmy. Obiektywną ocenę gwarantuje jury złożone z doświadczonych, uznanych top menedżerów IT. Finaliści konkursu chętnie wspominają niepowtarzalną atmosferę, wynikającą z formuły osobistych spotkań służących prezentowaniu swoich dokonań bezpośrednio przed gremium jurorów.

Konkurs CIO Roku od 9 lat wyłania najlepszego CIO - charyzmatycznego przywódcę, który swoim działaniem wykracza poza obowiązujące ramy i ograniczenia, bierze na barki współodpowiedzialność za losy firmy, jest współtwórcą jej strategii i sukcesu.

W etapie I czekamy na zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie WWW. Na zgłoszenia do pierwszego etapu będziemy czekali do 23 grudnia br. Zgłoszenia poddawane są ocenie jurorów, którzy przyznają punkty za pośrednictwem panelu internetowego. Suma ocen pozwoli wyłonić 8 finalistów, których zapraszamy do drugiego etapu.

W etapie II, w okresie od 9 do 13 stycznia 2012 r., organizujemy dwa (ew. trzy) dni spotkań jury z 8 kandydatami na CIO Roku. Każde spotkanie według poniższego planu:

1) Prezentacja Kandydata, do 30 minut, według schematu:

1. Autoprezentacja - (stanowisko, zakres odpowiedzialności, zespół, zrealizowane i zaplanowane działania/doświadczenia)

2. Działania będące przedmiotem konkursowego zgłoszenia (w obecnej firmie i na obecnym stanowisku, zakończone w roku bieżącej edycji konkursu)

3. Opis realizacji: analiza, działania, zamknięcie działań

4. Wpływ działania na rozwój i poprawę biznesu

5. Niestandardowe, innowacyjne rozwiązania napotkanych problemów

6. "Kropka nad i", do wyboru:

a. Wyjście poza schemat i dotychczasową definicję roli CIO w firmie;

b. Moja rola jako pomysłodawcy i inicjatora zmian strategicznych;

c. "Odpryski" - uboczne korzyści ze zrealizowanych projektów i wizja na przyszłość;

d. Moja rola jako lidera zmian w firmie;

e. Moja biegłość w zagadnieniach zarządzania IT

2) Sesja pytań i odpowiedzi Jury: 30 - 60 minut.

13 stycznia 2012, albo ostatniego dnia spotkań, po wszystkich rozmowach, jury podejmuje głosowanie, wskazując CIO Roku i 2., 3., miejsca i/lub wyróżnienia.

Werdykt pozostaje w sercu jurorów i redakcji do Gali CIO Roku, 16 lutego 2012 r. Wybór zostanie ogłoszony galowej publiczności i światu.

***

WAŻNE INFORMACJE

Formularz zgłoszeniowy:

http://klubcio.pl/konkurs/zgloszenia/

Jury Konkursu CIO Roku 2012:

http://klubcio.pl/konkurs/2011/jury.asp

***

Poprzednie edycje konkursu:

http://klubcio.pl/konkurs/2011/poprzednie_lata.asp

Regulamin konkursu:

http://klubcio.pl/konkurs/2011/regulamin.asp

Kontakt:

http://klubcio.pl/konkurs/2011/kontakt.asp


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy